Δυσλεξία στα Βριλήσσια

Η δυσλεξία είναι η πιο συχνή μορφή μαθησιακής δυσκολίας όπου τα άτομα δυσκολεύονται να μάθουν μέσω προφορικής ή γραπτής γλώσσας χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος όπως κάποιο τραύμα, πνευματική καθυστέρηση κλπ. Μπορούν κάλλιστα να είναι ευφυή και ιδιαίτερα ταλαντούχα άτομα, γεγονός που αποτυπώνεται στο ότι εμφανίζουν φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης.

Τα πρώτα έκδηλα σημάδια της δυσλεξίας εμφανίζονται τα πρώτα χρόνια φοίτησης στο δημοτικό σχολείο και εκδηλώνεται με δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας και κάποιες φορές με δυσκολίες στα μαθηματικά (δυσαριθμησία).

Δυσλεξία Συμπτώματα

Το παιδί δυσκολεύεται:

Στη γλώσσα:

 • Να μάθει τα γράμματα της αλφαβήτα, τους αριθμούς, τις μέρες της εβδομάδας.
 • Να ονοματίζει αντικείμενα και ανθρώπους.
 • Να διατηρεί και να εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του ανάλογα με την ηλικία του και να κάνει σωστή χρήση λέξεων.
 • Να προφέρει σωστά λέξεις.
 • Να διακρίνει λέξεις που ακούγονται παρόμοια.
 • Να κάνει ομοιοκαταληξίες με λέξεις.
 • Να καταλαβαίνει οδηγίες.
 • Να επαναλαμβάνει κάτι που μόλις άκουσε (βραχύχρονη μνήμη).


Στην ανάγνωση:

 • Να ονοματίζει γράμματα, να τα αναγνωρίζει και να τα αντιστοιχεί με τους ήχους τους.
 • Να διαβάζει ανάλογα με την ηλικία του, χωρίς συλλαβισμό, δισταγμό, κομπιάσματα, παραλείψεις, προσθέσεις, αντιμεταθέσεις γραμμάτων ή κατά συμπερασμό.
 • Να διαβάζει κατανοώντας το περιεχόμενο του κειμένου
 • Να αντιλαμβάνεται το νόημα λέξεων αναλύοντας τα συνθετικά τους μέρη.


Στη γραφή:

 • Να έχει μια καλή εικόνα γραπτού, χωρίς μουτζούρες και πολλά σβησίματα.
 • Να έχει ομοιόμορφα γράμματα (άλλα μικρά και άλλα μεγάλα σε μέγεθος).
 • Να γράφει και να αντιγράφει σωστά.
 • Να γράφει τα γράμματα μιας λέξης στη σωστή σειρά χωρίς παραλείψεις, αντιμεταθέσεις ή προσθέσεις γραμμάτων.
 • Να συλλαβίζει τις λέξεις σωστά και να ενώνει συλλαβές σχηματίζοντας την αντίστοιχη λέξη.
 • Να γράφει τηρώντας τους κανόνες ορθογραφίας που έχει διδαχθεί.
 • Να έχει την ικανότητα αυτοδιόρθωσης του γραπτού του.
 • Να προετοιμάζει γραπτές εργασίες στο σπίτι.
 • Να εκφράζεται με γραπτό λόγο αντίστοιχο της ηλικίας του.
Δυσλεξία στα Βριλήσσια

Διάγνωση Δυσλεξίας

Για τη διάγνωση σε δυσλεκτικό παιδί χρησιμοποιούνται σταθμισμένα τεστ τα οποία αξιολογούν το γνωστικό επίπεδο του μαθητή και συγκεκριμένα τους τομείς της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και των γλωσσικών λειτουργιών. Τα πιο συνηθισμένα τεστ είναι:

 • Η αναθεωρημένη Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechler για  παιδιά (WechlerIntelligence Scale for Children, WISC-R).
 • ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης.
 • Α΄Τεστ – Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας, για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 • Άτυπη αξιολόγηση των επιμέρους τομέων.

Το Εργαστήρι Ψυχοκινητικής παρέχει τις κατάλληλες υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης σε παιδιά με δυσλεξία, πάντα συνοδευόμενες από ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας.

Share