Μουσικοκινητικό Παιχνίδι

Τα παιδιά αγαπούν τη μουσική και μέσα από αυτή μαθαίνουν, επικοινωνούν κι εκφράζονται. Είναι δηλαδή μια “κινητήρια δύναμη” που τους δίνει ώθηση και τους κατευθύνει έτσι ώστε να:

  • συμμετέχουν ενεργά ή/και παθητικά στις δραστηριότητες,
  • εκφράζουν τα συναισθήματά τους,
  • χρησιμοποιούν το σώμα τους για να επικοινωνήσουν,
  • ακόμα και να ελέγξουν παρορμητικές συμπεριφορές.

Η μουσική μπορεί παράλληλα να βοηθήσει τα παιδιά να βελτιώσουν και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Η συμμετοχή δύο ή περισσότερων παιδιών βοηθά πολύ σε αυτό γιατί τα παιδιά μιμούνται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να συμμορφώνονται ανάλογα με τους κανόνες του ομαδικού συνόλου.

Στο μουσικοκινητικό παιχνίδι, η ομάδα ξεκινάει με το τραγούδι της «Καλημέρας ή Καλησπέρας» και τελειώνει με το τραγούδι «Αντίο». Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν τη σημασία του χαιρετισμού προς την ομάδα καθώς και τα ονόματα των μελών της.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως το ομαδικό παίξιμο μουσικών οργάνων, το οποίο συνοδεύεται από ένα τραγούδι που έχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα.

Για παράδειγμα, το τραγούδι των ζώων της ζούγκλας ωθεί τα παιδιά να ονομάσουν ένα ζώο της ζούγκλας και να σκεφτούν τον τρόπο που κινείται αυτό το ζώο (περπατάει, χοροπηδάει, σέρνεται, κλπ.). Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να ερμηνεύσουν αυτόν τον τρόπο κίνησης με το μουσικό όργανο ή με το σώμα τους. Το ομαδικό παιχνίδι μπορεί να ενισχύσει τη μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και τη διατήρηση της προσοχής τους.

Μια άλλη κατηγορία δραστηριοτήτων μουσικοκινητικής φύσης είναι η κινητική ανταπόκριση στον ήχο μουσικών οργάνων, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του ήχου με τις ποιότητες της κίνησης, ενώ οι δραστηριότητες ρυθμικής φύσης βοηθούν τα παιδιά στην οργάνωση και τη συγκέντρωση, αφού ο ρυθμός είναι ένα πρώιμο στοιχείο που συνοδεύει τον άνθρωπο από τη στιγμή που γεννιέται, με το χτύπο της καρδιάς.

Μουσικοκινητικό Παιχνίδι στα Βριλήσσια

Επιπρόσθετα, η μουσική βοηθάει στη χαλάρωση και στη μείωση των παρορμητικών ή επιθετικών συμπεριφορών.

Στις ομάδες μουσικοκινητικής το παιδί μοιράζεται, εκφράζεται, μαθαίνει και δημιουργεί και αυτό του προκαλεί ένα αίσθημα ασφάλειας και αρμονίας. Δραστηριότητες όπως η γιόγκα με μουσική ή με παραγωγή ήχων κατά την διάρκεια της εκπνοής μπορούν να προετοιμάσουν το παιδί για τις βραδινές ώρες στο σπίτι ή ακόμα και για τον ύπνο του.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις μουσικές δραστηριότητες που ενισχύουν τις κοινωνικές δεξιότητες:

  • Η ανταλλαγή, διανομή και κατανομή των μουσικών οργάνων.
  • Η μη λεκτική επικοινωνία μέσω του παιξίματος των μουσικών οργάνων.
  • Η αναμονή της σειράς και η υπομονή για συμμετοχή σε μια δραστηριότητα.
  • Η κατανόηση των κανόνων του μουσικού παιχνιδιού και η κατάλληλη χρήση των ιδιοτήτων της μουσικής (π.χ. δυνατά και σιγά, γρήγορα και αργά, κλπ.).
  • Η ανάπτυξη λεκτικών δεξιοτήτων μέσω του μουσικού διαλόγου (π.χ. καλησπέρα, αντίο, τι κάνεις;).
  • Η ενίσχυση της φαντασίας μέσω του τραγουδιού και του μουσικού παιχνιδιού (π.χ. αναπαράσταση της κίνησης ενός ζώου με το ρυθμό από το τύμπανο).

Σε κάθε ομάδα μουσικής υπάρχει σταθερή δομή στις δραστηριότητες (αρχή, μέση και τέλος), ώστε να γνωρίζουν τα παιδιά τι να περιμένουν σε κάθε μέρος του μαθήματος.

Ένα ευχάριστο ομαδικό μουσικό μάθημα, που απευθύνεται σε παιδιά με προβλήματα στο λόγο, στην επικοινωνία και στις κοινωνικές δεξιότητες!

Share