προγράμματα στο σπίτι

Τα κατ’οίκον προγράμματα αφορούν παιδιά και εφήβους με ψυχοκινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Σκοπός είναι η εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής:

 • Αυτοφροντίδα (ένδυση/απόδυση, προσωπική υγιεινή, τουαλέτα)
 • Σίτιση
 • Οργάνωση χώρου (τακτοποίηση, δουλειές σπιτιού, κ.λ.π)
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου

Τα προγράμματα σχεδιάζονται βάση των εξατομικευμένων αναγκών του παιδιού, από έμπειρο Εργοθεραπευτή και εφαρμόζονται από εκπαιδευμένα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικοί γυμναστές, παιδαγωγοί, βοηθοί εργοθεραπευτές κ.α) στο σπίτι του παιδιού, σε εβδομαδιαία βάση. Η δόμησή τους βασίζεται στο Καναδικό μοντέλο Εργοθεραπείας το οποίο συνδυάζεται με το Πλαίσιο αναφοράς της Αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Επίσης χρησιμοποιούνται βασικές αρχές του TEACCH (οπτικοποιημένο πρόγραμμα, δομημένη δραστηριότητα, φυσική οργάνωση) και του ABA.

Εξωτερικά προγράμματα
Εξωτερικά προγράμματα

Εξωτερικά Προγράμματα

Τα εξωτερικά προγράμματα αφορούν παιδιά και εφήβους με ψυχοκινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, που έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση και οργάνωση και έξω από τον χώρο θεραπειών. Τα προγράμματα σχεδιάζονται βάση των εξατομικευμένων αναγκών του παιδιού, από έμπειρο Εργοθεραπευτή και εφαρμόζονται από εκπαιδευμένα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικοί γυμναστές, παιδαγωγοί, βοηθοί εργοθεραπευτές κ.α) στην κοινότητα.
Σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν το παιδί στους παρακάτω τομείς:

 • Ασφαλής μετακίνηση στο δρόμο (κυκλοφοριακή αγωγή)
 • Δράσεις στην κοινότητα (αγορές σε καταστήματα, super market, περίπτερο, χώροι εστίασης κ.λ.π)
 • Εμπλουτισμό των ενδιαφερόντων
 • Αυταπασχόληση στον ελεύθερο χρόνο
 • Κοινωνικοποίηση
 • Λήψη πρωτοβουλιών
 • Ενίσχυση της κριτικής σκέψης & της επίλυσης προβλήματος.

Η δόμησή τους βασίζεται στο Καναδικό μοντέλο Εργοθεραπείας το οποίο συνδυάζεται με το Πλαίσιο αναφοράς της Αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Share