Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το σύντομο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, ώστε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την ποιότητα των εκπαιδευτικών μας δράσεων.

  To πρόγραμμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας

  1. Οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  2. Είμαι ικανοποιημένος/η γενικά με το πρόγραμμα. Πραγματοποιήθηκαν οι στόχοι της δικής μου συμμετοχής.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  3. Η διάρκεια και η δομή του προγράμματος ήταν ικανοποιητική.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  4. Οι γνώσεις που απέκτησα θα με βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων στην εργασία μου / στην επαγγελματική μου ανάπτυξη.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  5. Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν επαρκές και κάλυψε όλες τις θεματικές ενότητες του συγκεκριμένου αντικειμένου.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  Ο εισηγητής/τρια

  6. Ήταν μεταδοτικός και κατανοητός.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  7. Γνώριζε καλά το θέμα του.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  8. Ήταν βοηθητικός και συνεργάσιμος.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  9. Κινητοποιούσε τους συμμετέχοντες για να συμμετέχουν, έδινε ευκαιρίες για ερωτήσεις και ενθάρρυνε τη συζήτηση.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  10. Χρησιμοποιούσε καλά τα μέσα διδασκαλίας και οι διαφάνειες που πρόβαλε ήταν κατανοητές και ευανάγνωστες.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ