Μέρα με τη μέρα βλέπουμε να βελτιώνεται
η καθημερινότητα των παιδιών.

Προγράμματα Στο Σπίτι

Τα κατ’οίκον προγράμματα αφορούν παιδιά και εφήβους με ψυχοκινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες. Σκοπός είναι η εκπαίδευση σε ∆ραστηριότητες Καθημερινής Ζωής:

 • Αυτοφροντίδα (ένδυση, απόδυση, προσωπική υγιεινή, τουαλέτα, μπάνιο, κ.λπ.)
 • Σίτιση (επαφή με ποικιλία τροφών, προετοιμασία εύκολων γευμάτων, στρώσιμο τραπεζιού, ασφαλής χρήση σκευών κ.λπ.)
 • Οργάνωση χώρου (τακτοποίηση, οργάνωση τσάντας, στρώσιμο κρεβατιού κ.λπ.)
 • Τροποποίηση χώρου (από τον θεραπευτή, όταν κρίνεται απαραίτητο και προτάσεις για τη χρήση προσαρμογών και βοηθημάτων.)
 • ∆ιαχείριση ελεύθερου χρόνου (επαφή με διάφορα υλικά και παιχνίδια, προτάσεις για δωρεάν ηλεκτρονικά παιχνίδια, εφαρμογές κ.λπ.)

Τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στους παραπάνω τοµείς µπορούν να επωφεληθούν πολύ από οµάδες που στοχεύουν στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται βάση των εξατομικευμένων αναγκών του παιδιού, από έμπειρο Εργοθεραπευτή σε συνεργασία με τους γονείς και εφαρμόζονται από εκπαιδευμένα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικοί γυμναστές, παιδαγωγοί, βοηθοί εργοθεραπευτές κ.ά.) στο σπίτι του παιδιού, σε εβδομαδιαία βάση.

Αρχικά, γίνεται ένα ραντεβού με τους γονείς όπου συζητούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες του παιδιού για να δημιουργηθεί το πρώτο γενικευμένο πλάνο δράσης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται το δεύτερο ραντεβού, αυτή τη φορά στο σπίτι, όπου ο θεραπευτής παρατηρεί το παιδί και τους γονείς σε δραστηριότητες μιας τυπικής μέρας. Έπειτα θέτει τη στοχοθεσία και συστήνει τον θεραπευτή (τον οποίο και εποπτεύει σε εβδομαδιαία βάση) που θα αναλάβει την εκπαίδευση. Σε συχνά διαστήματα (συνήθως ανά τρίμηνο) δρομολογούνται συναντήσεις για follow up και τροποποιήσεις της στοχοθεσίας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Η δόμησή τους βασίζεται στο Καναδικό μοντέλο Εργοθεραπείας το οποίο συνδυάζεται με το Πλαίσιο αναφοράς της Αισθητηριακής ολοκλήρωσης.
Επίσης χρησιμοποιούνται βασικές αρχές του TEACCH (οπτικοποιημένο πρόγραμμα, δομημένη δραστηριότητα, φυσική οργάνωση) και του ABA.

Εξωτερικά Προγράμματα

Τα εξωτερικά προγράμματα αφορούν παιδιά και εφήβους με ψυχοκινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, που έχουν ανάγκη από ενθάρρυνση και οργάνωση και έξω από τον χώρο θεραπειών.

Tα προγράμματα σχεδιάζονται βάση των εξατομικευμένων αναγκών του παιδιού, από έμπειρο Εργοθεραπευτή και εφαρμόζονται από εκπαιδευμένα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικοί γυμναστές, παιδαγωγοί, βοηθοί εργοθεραπευτές κ.ά) στην κοινότητα.

Σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν το παιδί στους παρακάτω τομείς:

 • Ασφαλής μετακίνηση στο δρόμο (κυκλοφοριακή αγωγή, κανόνες ασφαλείας στο αυτοκίνητο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς)
 • ∆ράσεις στην κοινότητα (αγορές σε καταστήματα, super market, περίπτερο, χώροι εστίασης κ.λ.π)
 • Εμπλουτισμό των ενδιαφερόντων (προτάσεις για παιχνίδια και ηλεκτρονικές εφαρμογές, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και πλαίσια ένταξης)
 • Αυταπασχόληση στον ελεύθερο χρόνο (επαφή με αθλητικές δραστηριότητες, επισκέψεις σε εμπορικά κέντρα, γυμναστήρια, σινεμά, ζωολογικό κήπο και μουσεία)
 • Κοινωνικοποίηση (επαφή με συνομήλικα άτομα, οικεία ή μη)
 • Ενίσχυση της κριτικής σκέψης, λήψη πρωτοβουλιών & επίλυση προβλήματος (διαχείριση χρημάτων, επαφή με καινούρια μέρη και καταστήματα)

Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών είναι:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν την αυτονομία του ατόμου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Γενίκευση δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί στις θεραπείες
 • Ενίσχυση κατάλληλης συμπεριφορά σε συγκεκριμένο χώρο και διαχείριση ανεπιθύμητων συμπεριφορών
 • Προώθηση της κοινωνικής συναλλαγής, ανάλογα με την περίσταση
 • Προαγωγή αυτοελέγχου, υπομονής και επιμονής
 • Βελτίωση της αυτοαντίληψης, της αυτοπεποίθησης και της υπευθυνότητας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens