Αφοσιωνόμαστε σε κάθε παιδί ξεχωριστά, εντοπίζουμε τις δικές του μοναδικές ικανότητες και το βοηθάμε να τις εξελίξει.

Psychomotor 360°

Psychomotor_360 Steps

To ολοκληρωμένο σύστημα Psychomotor360° παρέχει υψηλού επιπέδου θεραπευτικές
παρεμβάσεις ειδικής αγωγής, σε παιδιά σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015.

1ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

 • Συζήτηση ανησυχιών και αιτημάτων γονέα
 • Πρόταση πλάνου αξιολογήσεων και θεραπειών
 • Γνωριμία με τον χώρο

2ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Ε.Ψ.

Τμήμα Εργοθεραπείας:

Το παιδί αξιολογείται στο κατά πόσο είναι ανεξάρτητο και λειτουργικό στην καθημερινότητά του στους εξής τομείς:

 • Δεξιότητες καθημερινής ζωής (φροντίδα εαυτού και φροντίδα άλλων)
 • Σχολείο
 • Παιχνίδι
 • Ψυχαγωγία
 • Παραγωγικότητα
 • Κοινωνική συμμετοχή
 • Ύπνος και ανάπαυση

Τμήμα Λογοθεραπείας:

Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί τις δεξιότητες λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας παιδιών κι εφήβων που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες.

Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα:

Το παιδί αξιολογείται σε ό, τι αφορά:

 • Την κοινωνικο-συναισθηματική του ανάπτυξη
 • Τη γνωστική επεξεργασία πληροφοριών (ευελιξία σκέψης, εξαγωγή συμπερασμάτων, Θεωρία του Νου, εκτελεστικές λειτουργίες, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων)
 • Τη συμπεριφορά και την οργάνωσή του
 • Το παιχνίδι του (λειτουργικό και συμβολικό)
 • Την αυτοεκτίμηση και την αυτογνωσία του

Ειδικό Παιδαγωγικό Τμήμα:

Αφορά στην αξιολόγηση και στο πρόγραμμα Παιδαγωγικής παρέμβασης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού.

To παιδί αξιολογείται σε ό, τι αφορά:

 • Την ανάγνωση
 • Την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου
 • Την αντιγραφή κειμένου
 • Την ορθογραφία (θεματική, καταληκτική και λέξεων υψηλής συχνότητας)
 • Την παραγωγή γραπτού λόγου
 • Τα μαθηματικά

Ειδική Διαπαιδαγώγηση χρειάζονται μαθητές με:

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και δυσαριθμησία)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες (ανωριμότητα σε διάφορες δεξιότητες)

Τμήμα Ψυχοθεραπείας- Συμβουλευτικής Γονέων:

Στην ψυχοθεραπεία, τόσο τα παιδιά όσο και οι έφηβοι αξιολογούνται με βάση:

 • Το αναλυτικό ιστορικό που δίνεται από τους γονείς
 • Τη συζήτηση, από την οποία προκύπτουν δυσκολίες, οι οποίες διερευνούνται περαιτέρω
 • Το παιχνίδι, συμβολικό και λειτουργικό, το οποίο δείχνει ποιοτικά χαρακτηριστικά του παιδιού, τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με τους σημαντικούς άλλους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
 • Τη ζωγραφική, τις κατασκευές, τις χειροτεχνίες και τις ιστορίες που δημιουργεί υπό την καθοδήγηση της θεραπεύτριας

3ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 • Θέσπιση λειτουργικών στόχων
 • Θέσπιση εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος

Επικοινωνήστε μαζί μας

210 8 100 508

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens