Για εμάς σημαίνει πολλά η μοναδικότητα κάθε παιδιού
και ο σεβασμός στην προσωπικότητά του.

Μέθοδος Hanen

Η μέθοδος Hanen απευθύνεται σε παιδιά που δεν έχουν φτάσει ακόμη αναπτυξιακά ορόσημα. Όλα τα παιδιά, από τη βρεφική ηλικία, αναπτύσσουν δεξιότητες πολύ σημαντικές για τη μετέπειτα εξέλιξή τους, όπως βλεμματική επαφή, δείξιμο, μοιρασμένη προσοχή, βάδισμα, ομιλία, κ.ά.

Εάν υπάρχει καθυστέρηση ή δυσκολία σε κάποια από τις δεξιότητες που αναπτύσσονται σε μικρή ηλικία (0-4 ετών), τότε θα ήταν ωφέλιμο για γονείς και παιδιά να ακολουθήσουν το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης.

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης βασίζεται στις αρχές του Hanen (It Takes Two to Talk). Το πρόγραμμα «It Takes Two to Talk» είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για γονείς μικρών παιδιών (από τη γέννηση έως 5 χρονών) που έχουν διαγνωσθεί με καθυστέρηση στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. Σε μια μικρή ομάδα οι γονείς μαθαίνουν στρατηγικές που θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν μαζί τις γλωσσικές τους δεξιότητες με φυσικό τρόπο μέσα στην καθημερινότητά τους.

Μέσα από το πρόγραμμα της μεθόδου Hanen οι γονείς μαθαίνουν να:

 • Αναγνωρίζουν το στάδιο και το στυλ επικοινωνίας του παιδιού τους,
  ώστε να ξέρουν ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα πρέπει να ακολουθήσουν.
 • Αναγνωρίζουν τι κινητοποιεί το παιδί τους και έτσι να ξεκινήσουν
  να αλληλεπιδρούν μαζί του.
 • Προσαρμόζουν τις καθημερινές ρουτίνες, για να προωθήσουν την επικοινωνία.
 • Να ακολουθούν το παιδί τους, ώστε να αναπτύξει αυτοπεποίθηση
  και να επικοινωνεί περισσότερο.
 • Προσθέτουν λόγο στην αλληλεπίδραση με το παιδί τους, ώστε να το βοηθήσουν
  να κατανοήσει τη γλώσσα κι έπειτα να τη χρησιμοποιήσει όταν είναι έτοιμο.
 • Αλλάζουν τον τρόπο που μιλάνε στο παιδί τους, ώστε να το βοηθήσουν να κατανοήσει
  και να μάθει καινούριες λέξεις.
 • Τροποποιούν τον τρόπο που παίζουν και διαβάζουν βιβλία στο παιδί τους,
  ώστε να το βοηθήσουν να αναπτύξει γλωσσικές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικές συνεδρίες για γονείς (6-8 συνεδρίες).
 • Τρεις εξατομικευμένες επισκέψεις για τους γονείς και το παιδί τους από τον λογοθεραπευτή, όπου οι γονείς βιντεοσκοπούνται ενώ εφαρμόζουν τις στρατηγικές που έχουν μάθει στις εκπαιδευτικές συνεδρίες, για να βοηθήσουν το παιδί τους να πετύχει συγκεκριμένους στόχους επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens