Δοκιμασία «Παϊς»

Η ∆οκιμασία «Παϊς» αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Αθηνών και αποτελεί μία αναπτυξιακή δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος.

Χορηγείται από εκπαιδευμένους στη σωστή χορήγηση της δοκιμασίας παιδίατρους, ειδικούς θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών.

 

Η ∆οκιμασία «Παϊς» αποτελεί μία φιλική και ευχάριστη διαδικασία για τα παιδιά, ενώ παράλληλα ανιχνεύει τις διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο. Έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό και λαμβάνει υπόψη ως μεταβλητή την ηλικία του κάθε παιδιού.

Η ∆οκιμασία «Παϊς» διακρίνει τα παιδιά που εμφανίζουν μία απλή Καθυστέρηση Λόγου από εκείνα που παρουσιάζουν ∆ιαταραχές Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος.

Η ∆οκιμασία «Παϊς» ανιχνεύει διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος:

  • Πρώιμα και έγκαιρα
  • Σε παιδιά μικρής ηλικίας (ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών)
  • Με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο
  • Με φιλικό και ευχάριστο τρόπο για το παιδί

Χορηγείται από παιδιάτρους, ειδικούς θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας,
μετά από ειδική εκπαίδευση για τη σωστή χορήγησή της.

 

Αποτελείται από τρία τμήματα:

α) Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς και συμπληρώνεται από τους ίδιους.

β) Ειδικές ερωτήσεις που θέτει στους γονείς ο εξεταστής με συγκεκριμένο τρόπο.

γ) ∆οκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο ίδιο το παιδί.

 

-Λαμβάνει υπ’ όψιν ως μεταβλητή και την ηλικία του εξεταζόμενου παιδιού.

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας χορηγεί τη δοκιμασία «Παϊς» σε παιδιά +18 μηνών – 4 ετών.

 

Κατεβάστε εδώ το φυλλάδιο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens