Η ομάδα μας διαθέτει τα κατάλληλα μέσα
και την εμπειρία να διαγνώσει έγκαιρα και με ακρίβεια
τις μαθησιακές δυσκολίες ενός παιδιού.

Διαγνωστικά Εργαλεία Μαθησιακών Δυσκολιών

Η βάση της σωστής παρέμβασης με σκοπό την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών είναι ο ακριβής εντοπισμός των δυσκολιών του μαθητή.

Γνωρίζοντας ακριβώς τους τομείς στους οποίους το παιδί αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες αλλά και την έκτασή τους, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας.

 

Αρχικά, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το πλήρες ιστορικό του παιδιού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω συνέντευξης με τους γονείς του. Ακολούθως, και αφού έχουν αποκλειστεί παθολογικές δυσκολίες ή άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες (όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Νοητική Καθυστέρηση), μπορεί να ξεκινήσει η αξιολογητική διαδικασία με την εφαρμογή διαφόρων τεστ.

Τα τεστ μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: Τα σταθμισμένα και τα άτυπα τεστ αξιολόγησης.

Άτυπα τεστ αξιολόγησης

Τα άτυπα τεστ αξιολόγησης δημιουργούνται από τον παιδαγωγό και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Βασίζονται στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και αντιστοιχούν σε όσα κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει ένας μαθητής ανάλογα με την ηλικία του. Αυτού του είδους τα τεστ μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε ακριβώς το σημείο στο οποίο χρειάζεται να ξεκινήσει η παρέμβαση, λόγω της κλιμακωτής δυσκολίας τους.
Πρόκειται για γνωστικά τεστ, τα οποία δεν μπορούν να ελέγξουν τομείς της ανάπτυξης όπως είναι η μνήμη ή η νοητική ικανότητα. Παρόλα αυτά δίνουν πολλές ποιοτικές πληροφορίες στον παιδαγωγό.

Σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης

Αθηνά Τεστ: Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, με το οποίο μπορούν να εντοπιστούν παιδιά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Είναι ένα σταθμισμένο τεστ που εξετάζει τη νοητική ικανότητα (γλωσσική και πρακτική), τη μνήμη ακολουθιών (βραχύχρονη ακουστική-οπτική, μακρόχρονη, εργαζόμενη), την ολοκλήρωση ελλιπών προτάσεων (γλωσσική επεξεργασία στο επίπεδο της λέξης και της πρότασης), τη γραφο-φωνολογική ενημερότητα (οπτική- ακουστική αντίληψη, φωνολογική επίγνωση) και τη νευρο-ψυχολογική ωριμότητα.

Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία των Μαθησιακών Δυσκολιών: Τα συγκεκριμένα εργαλεία έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν κοινωνικές, συναισθηματικές δυνατότητες και δυσκολίες αλλά και προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται εύκολος ο εντοπισμός προβλημάτων σε συγκεκριμένους τομείς, που μπορεί να αποτελέσουν προγνωστικούς παράγοντες για τη σχολική επάρκεια και προσαρμογή των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Πρόκειται για 12 εργαλεία, τα οποία καλύπτουν ηλικιακές ομάδες παιδιών από την προσχολική ηλικία έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens