Οι πρώτες στιγμές στη ζωή ενός παιδιού
καθορίζουν σημαντικά τη μετέπειτα πορεία του.

Πρώιμη Παρέμβαση

Σε όλα τα παιδιά αξίζει να έχουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους. Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξή τους και απειλούν τη μελλοντική τους υγεία και χαρά. Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο προσφέροντας σε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους την υποστήριξη που χρειάζονται έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.

Η πρώιμη παρέμβαση είναι μία ομάδα υπηρεσιών που βοηθούν τα μωρά και τα νήπια με αναπτυξιακές ή/ και άλλες διαταραχές. Η πρώιμη παρέμβαση επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα μωρά και νήπια να μάθουν βασικές και νέες δεξιότητες, οι οποίες τυπικά αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων χρόνων ζωής.

Τέτοιες δεξιότητες μπορεί να είναι:

 • Κινητικές (πιάσιμο, ρολλάρισμα, μπουσούλημα, περπάτημα)
 • Γνωστικές (σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων)
 • Επικοινωνιακές (ομιλία, ακοή, κατανόηση)
 • Κοινωνικό/συναισθηματικές (παιχνίδια, αίσθημα ασφάλειας και χαράς)
 • Αυτό-φροντίδας (σίτιση, ένδυση/απόδυση)

Για παράδειγμα, εάν ένα μωρό έχει κάποια αναπτυξιακή διαταραχή σε έναν ή και περισσότερους
από τους παραπάνω τομείς, τότε ίσως να χρειάζεται παρέμβαση με κάποια-ες
από τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Ψυχοπαιδαγωγικό
 • Συμβουλευτική και Εκπαίδευση γονέων

Η Πρώιμη Παρέμβαση απευθύνεται:

 • Σε παιδιά, τα οποία από τη γέννησή τους γνωρίζουμε πως θα επωφεληθούν από τις παραπάνω υπηρεσίες.
  Πρόωρα μωρά, βρέφη με ιδιαίτερα χαμηλό βάρος γέννησης, νεογνά που υπέστησαν χειρουργικές επεμβάσεις αμέσως μετά τη γέννησή τους ή με εκ γενετής διαταραχές.
 • Σε παιδιά με καθυστέρηση στην ανάπτυξη, τα οποία μπορεί να αναπτύσσονται πιο αργά από το αναμενόμενο ή να αναπτύσσονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από άλλα παιδιά.

Είναι σύνηθες, οι γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον ενός παιδιού να ανησυχούν όταν το μωρό τους δεν αναπτύσσεται σύμφωνα με τα τυπικά αναπτυξιακά στάδια ενός παιδιού.

«∆εν ρολλάρει ακόμη»
«Το κοριτσάκι απέναντι μπορεί ήδη να κάθεται μόνο του!»
«Θα έπρεπε να λέει κάποιες λέξεις μέχρι τώρα…»

Αν και όλα τα παιδιά αναπτύσσονται διαφορετικά και με τον δικό τους ρυθμό είναι δύσκολο κάποιος να μην ανησυχεί:

Εάν πιστεύετε πως το παιδί σας δεν αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό και τρόπο σε σχέση με άλλα παιδιά παρόμοιας χρονολογικής ηλικίας, είναι συνήθως καλή ιδέα να μιλήσετε με τον παιδίατρο, να επισκεφθείτε έναν αναπτυξιολόγο ή και να έρθετε σε επαφή με υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης έτσι ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση του παιδιού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens