Όταν η θεραπεία γίνεται παιχνίδι!

LEGO® Based Therapy Club

Τι είναι η θεραπευτική παρέµβαση µε βάση τα LEGO® και σε ποιον ταιριάζει;

Η θεραπευτική παρέµβαση µε βάση τα LEGO® (LEGO®-based Therapy) είναι ένα πρόγραµµα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, το οποίο βοηθάει παιδιά µε ∆ιαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος και µε δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Το πρόγραµµα βασίζεται στη δοµηµένη, συστηµατική και προβλέψιµη φύση των LEGO®, τα οποία είναι δελεαστικά και έλκουν παιδιά µε δυσκολίες στην κοινωνική συνδιαλλαγή.

 

Η εν λόγω παρέµβαση αποτελεί κάτι περισσότερο από το απλό παιχνίδι µε τα LEGO®, αφού συµπεριλαµβάνει έναν θεραπευτή, ο οποίος καθοδηγεί τα παιδιά και τα ενθαρρύνει να αντιµετωπίσουν και να επιλύσουν διάφορες καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν. Μέσω της τεχνικής αυτής, τα παιδιά µαθαίνουν να επικοινωνούν µε τους άλλους, να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους, να τροποποιούν τη συµπεριφορά τους, να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων και να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις µε τους γύρω τους.

Πώς λειτουργεί η θεραπεία µε βάση τα LEGO®;

Το παιχνίδι µε τα LEGO® αποτελεί µια πολυαισθητηριακή τεχνική, η οποία µπορεί να εφαρµοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και µε πολλές προσαρµογές. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα προγράµµατα LEGO® µοιάζουν και ακολουθούν τα παρακάτω βήµατα.

  • Το κάθε παιδί µαθαίνει ένα σύνολο κανόνων και συγκεκριµένες δεξιότητες δηµιουργίας LEGO®.
  • Τα παιδιά γνωρίζουν τα άλλα µέλη της οµάδας LEGO®.
  • Όλα τα µέλη της οµάδας συµφωνούν σχετικά µε το τι θα φτιάξουν. Το εγχείρηµα πρέπει να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες όλων των µελών της οµάδας.
  • Σε κάθε παιδί της οµάδας ανατίθεται ένας ρόλος. Οι ρόλοι διαφοροποιούνται στη διάρκεια των συναντήσεων.
  • Τα µέλη της οµάδας εργάζονται, όλα µαζί, µε σκοπό να κατασκευάσουν αυτό που τους ανατέθηκε, ακολουθώντας τις αρχές της θεραπείας LEGO®.

Ποια είναι τα αποτελέσµατα της παρέµβασης µε βάση τα LEGO®;

Η παρέµβαση µε βάση τα LEGO® (LEGO®-based Therapy) έχει σαν αποτέλεσµα καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας σε παιδιά µε ∆ιαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος και άλλες δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτού του τύπου η θεραπεία, που γίνεται µέσω παιχνιδιού, βελτιώνει την ικανότητα των παιδιών να αλλάζουν τη συµπεριφορά τους, να αντιλαµβάνονται και να µιλούν για τα συναισθήµατά τους, να επιλύουν προβλήµατα και να µαθαίνουν καλύτερα το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν και κινούνται, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία παιχνιδιού.

Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά που έχουν συµµετάσχει σε οµάδες LEGO® έχουν βελτιώσει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Σε άλλο ερευνητικό εγχείρηµα φάνηκε ότι τα παιδιά ήταν περισσότερο ευέλικτα σε κοινωνικές συνθήκες και µε µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα, ύστερα από τη συµµετοχή τους σε οµάδα LEGO®.

  • Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά στο φάσµα του αυτισµού υψηλής λειτουργικότητας, παιδιά µε δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, ηλικίας 4-15 ετών.
  • Η διάρκεια του προγράµµατος είναι 3 µήνες και πραγµατοποιείται µια ωριαία εβδοµαδιαία συνάντηση.
  • Η ένταξη του παιδιού στην κατάλληλη για αυτό οµάδα, πραγµατοποιείται κατόπιν αξιολόγησης.

Tο Psychomotor Athens™ είναι Επίσηµος Υποστηρικτής του Βρετανικού Οργανισµού Bricks for Autism. Όλο το υλικό παρέχεται µε την άδεια και την εποπτεία του Βρετανικού Οργανισµού Bricks for Autism.

Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται από πιστοποιηµένους practitioners Lego®-Based Therapy (δείτε εδώ)

Σημείωση: Το λογότυπο LEGO® αποτελεί εμπορικό σήμα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στον Όμιλο Εταιρειών LEGO®, ο οποίος δεν εξουσιοδοτεί, συνεργάζεται ή συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στις θεραπείες ή/και σε άλλα θεραπευτικά παιχνίδια και προγράμματα με μέσο τα τουβλάκια.

 

Ακολουθήστε τη σελίδα Lego® -Based Therapy στο facebook.

facebook-lego-club

Ακολουθήστε τη τη σελίδα Lego® -Based Therapy στο Instagram.

insstagram-lego-club

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens