Το σχολείο είναι ένα μεγάλο βήμα
κοινωνικοποίησης και ένταξης του παιδιού στο σύνολο
και έτσι χρειάζεται την κατάλληλη προετοιμασία.

Σχολική Ετοιμότητα

Κατά την προσχολική ηλικία μπαίνουν τα θεμέλια για τη σχολική ετοιμότητα του παιδιού, δηλαδή το παιδί κατακτά όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται για τη φοίτησή του στο σχολείο.

Πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας χρειάζονται παιδιά που παρουσιάζουν διαγνωσμένη καθυστέρηση στην ανάπτυξη (ψυχοκινητική καθυστέρηση ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή), διάσπαση προσοχής, συναισθηματική ανωριμότητα ή ακόμα και παιδιά που βιώνουν δύσκολες οικογενειακές συνθήκες ή όταν το σχολικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές

Στην παρέμβαση της σχολικής ετοιμότητας, ο υπεύθυνος θεραπευτής
καταρτίζει εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης,
ώστε να βελτιστοποιηθούν και να αναπτυχθούν οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Χωροχρονικές, προμαθηματικές και ποσοτικές έννοιες, έννοιες μεγεθών, ακολουθίας και λογικής αλληλουχίας
 • ∆εξιότητες ομαδοποίησης και ταξινόμησης
 • Προγραφικές ασκήσεις
 • Αναγνώριση και αναπαραγωγή συμβόλων
 • Οπτική και ακουστική μνήμη
 • Οπτική και ακουστική διάκριση
 • Λογική σκέψη
 • Προαναγνωστικές δεξιότητες
 • Φωνολογική ενημερότητα
 • Κατανόηση και διήγηση ιστορίας
 • Συμβολικό και επικοινωνιακό παιχνίδι
 • Τήρηση ορίων και οργάνωση συμπεριφοράς
 • Πρώτη ανάγνωση και γραφή, εφόσον κατακτηθούν τα ανωτέρω

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens