«Έργο» μας είναι να κάνουμε καλύτερη
τη ζωή ενός παιδιού μέσα από τη θεραπεία.

Therapeutic Listening

Η Θεραπευτική Ακρόαση (Therapeutic listening) είναι μία μέθοδος ακουστικής παρέμβασης, που βασίζεται στη θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

∆εδομένου ότι το ακουστικό σύστημα συνδέεται με πολλά τμήματα του εγκεφάλου (αιθουσαίο κ.ά.), ο ήχος είναι ένα σημαντικό μέσο που μπορεί να επιφέρει αλλαγές και σε αυτά τα συστήματα.

Τα ηχητικά ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μέθοδο είναι ειδικά μελετημένα άλμπουμ μουσικής, στα οποία έχουν γίνει ηλεκτρονικές μετατροπές, με ήχους που τραβάνε την ανθρώπινη προσοχή και ενεργοποιούν την κίνηση του σώματος.

Όπως και άλλες μέθοδοι της αισθητηριακής ολοκλήρωσης,
η Θεραπευτική Ακρόαση ενεργοποιεί υποφλοιώδεις δομές του εγκεφάλου.
Για τον λόγο αυτό μπορεί να βοηθήσει άτομα που παρουσιάζουν:

  • ∆υσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας και ρύθμισης
  • Προβλήματα ύπνου, τουαλέτας και σίτισης
  • Ανασφάλεια στη βαρύτητα
  • ∆υσκολία στην πράξη και στον κινητικό σχεδιασμό
  • ∆υσκολία στον αμφίπλευρο συντονισμό
  • ∆υσκολία στην αντίληψη του χώρου και του σωματικού σχήματος
  • ∆ιάσπαση προσοχής
  • ∆υσκολία στην ακουστική επεξεργασία και στην ακολουθία εντολών
  • ∆υσκολία στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
  • Προβλήματα στην αλληλεπίδραση με συνομήλικους και περιορισμένες δεξιότητες παιχνιδιού

Το Psychomotor Athens™ διαθέτει 3 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με διαφορετικών ειδών κούνιες, αιώρες, τραμπολίνο, τοίχο αναρρίχησης, μονόζυγο, μπάλες, στρώματα και άλλα κατάλληλα όργανα και παιχνίδια που προωθούν την αισθητηριακή ολοκλήρωση των παιδιών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αξιολογεί και σχεδιάζει κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης εργοθεραπείας βασισμένα στη θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης για παιδιά με διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας και ρύθμισης.

αισθητηριακή-ολοκλήρωση-βριλήσσια
aisthtiriaki_oliklirosi_thb
aisthtiriaki_oliklirosi_tha

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens