Η Ψυχοκινητική σήμερα

Κινητικές δραστηριότητες, σωματικές εμπειρίες και πολύ παιχνίδι, αυτή είναι η ψυχοκινητική αγωγή σήμερα και αυτό προσφέρουμε στο Psychomotor Athens™ με τα ειδικά σχεδιασμένα ατομικά και ομαδικά προγράμματα με έμφαση στην Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση και τις Κοινωνικές Δεξιότητες.

Μαθήματα και προγράμματα που ωθούν μικρούς και μεγάλους να τολμούν, να εξερευνούν και να συμμετέχουν με το σώμα, το νου και τα συναισθήματά τους!

Όλα τα προγράμματα συντονίζονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που έχουν ανάγκη την κίνηση και τον λόγο ως μέσο θεραπείας, έκφρασης και ψυχαγωγίας.

Ψυχοκινητική Σήμερα

Μέθοδοι Παρέμβασης

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration)Therapeutic Listening, Applied Behavior Analysis (A.B.A.), PECS, TEACCH,  Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδος Sherborne, Makaton, Padovan (Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση), Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT),  Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία, Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories), Comic Strip Conversations, DIR/ Floortime, Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων για παιδιά με Αυτισμό (Social Skills Intervention Program-SSIP), Θεραπεία μέσω παιχνιδιού (play therapy), Ολοκληρωμένη Μέθοδος Παρέμβασης ΑθηνάΤεστ, Οπτικοποιημένο σύστημα εκμάθησης ορθογραφίας κατά Μαυρομάτη, Lego®- Based Therapy.

Αξιολογητικά Εργαλεία

Αθηνά Τεστ, Τεστ Νοημοσύνης WISC-III, Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας, Detroit Test Μαθησιακής Επάρκειας, Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2™), Peabody Developmental Motor Scales (PDMS-2), Test of Gross Motor Development (TGMD-2), Körper- koordinations test für Kinder (KTK), Sensory Profile, Sensory Processing Measure (SPM), Κλινικές Παρατηρήσεις Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Ayres, Blanche), Functional Listening Questionnaire, Developmental Test of Visual Perception (DTVP-3), Beery VMI (5th edition), Physical Self Description Questionnaire (PSDQ), Fairy Tale Test, Προβολικές δοκιμασίες C.A.T., Αξιολόγηση κατά ABA (Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς), Αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων (SSIP), Ερωτηματολόγιο Πανεπιστημίου Cambridge για συμπεριφορά και Προσωπικότητα- Παιδιά, Ελληνική Κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ, Παιδικό ιχνογράφημα, Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), Τεστ συνδρόμου Άσπεργκερ παιδικής Ηλικίας (CAST), Πηλίκο Αυτιστικού Φάσματος για Εφήβους (The Autism Spectrum Quotient), Δοκιμασία Παίς, Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου, Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης, Εικόνες Δράσης, PLS-3, Φωνολογικό τεστ Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοθεραπευτών, IMCAP-ND (The Individual Music-Centered Assessment Profile for Neurodevelopmental Disorders), Beech Brook Music Therapy Assessment for Severely Emotionally Disturbed Children (2002),Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ), Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ – Τάξεις Β′–Δ′ Δημοτικού και Ε′ Δημοτικού–Β′ Γυμνασίου, RAVEN’S Educational CPM (Coloured Progressive Matrices) για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, Detroit Τεστ Μαθησιακής Επάρκειας DTLA-P:3 & DTLA-P:4, Ψυχομετρικό εργαλείο Γλωσσικής Επάρκειας  Λ-α-Τ-ω (I και II), Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο των μαθητών Γ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού (Κ.Πόρποδας, Κλ.Διακογιώργη, Ι.Δημάκος, Ι. Καραντζής), Tεστ Ανάγνωσης – Α(Σ. Παντελιάδου – Φ. Αντωνίου) κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας

210 8 100 508

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens