Η Ψυχοκινητική σήμερα

Κινητικές δραστηριότητες, σωματικές εμπειρίες και πολύ παιχνίδι, αυτή είναι η ψυχοκινητική αγωγή σήμερα και αυτό προσφέρουμε στο Psychomotor Athens™ με τα ειδικά σχεδιασμένα ατομικά και ομαδικά προγράμματα με έμφαση στην Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση και τις Κοινωνικές Δεξιότητες.

Μαθήματα και προγράμματα που ωθούν μικρούς και μεγάλους να τολμούν, να εξερευνούν και να συμμετέχουν με το σώμα, το νου και τα συναισθήματά τους!

Όλα τα προγράμματα συντονίζονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που έχουν ανάγκη την κίνηση και τον λόγο ως μέσο θεραπείας, έκφρασης και ψυχαγωγίας.

Ψυχοκινητική Σήμερα

Μέθοδοι Παρέμβασης

 • Applied Behavior Analysis (A.B.A.)
 • BASC3- Behavior Intervention
 • BASC3-Behavioral and Emotional Skill Intervention
 • Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (The CO-OP Approach)
 • Comic Strip Conversations
 • DIR/ Floortime
 • Τherapeutic Listening
 • Lego®- Based Therapy
 • Makaton
 • OPC – Occupational Performance Coaching
 • Padovan (Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση)
 • PECS
 • SCERTS MODEL
 • SOS Approach to Feeding
 • TEACCH
 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration)
 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)
 • Γνωσιακό Συμοεριφορικό Δράμα-(CBD)
 • Εφαρμογή «Εργαλείο Γλωσσικής Ανάπτυξης- Σχήμα, Μέγεθος, Χρώμα, Χώρος»
 • Εφαρμογή «Εργαλείο Γλωσσικής Ανάπτυξης- Γράφω απλά- Διαβάζω εύκολα»
 • Εφαρμογή «Εργαλείο Γλωσσικής Ανάπτυξης- Εικόνες, Λέξεις και Κατηγορίες»
 • Εφαρμογή «Το Σηντι-Ρωμ του ΔυσΑΛΕΞΗ»
 • Εφαρμογή «Ακτίνες»
 • Εφαρμογή «Εργαλείο Γλωσσικής Ανάπτυξης- Γράφω απλά- Διαβάζω εύκολα»
 • Εφαρμογή «Η χώρα των ΛΕΝΟΥ»
 • Θεραπεία μέσω παιχνιδιού (play therapy)
 • Αναπτυξιακή Κίνηση Sherborne
 • Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)
 • Ολοκληρωμένη Μέθοδος Παρέμβασης ΑθηνάΤεστ
 • Οπτικοποιημένο σύστημα εκμάθησης ορθογραφίας κατά Μαυρομάτη
 • Λογισμικό Προαναγράφω
 • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων για παιδιά με Αυτισμό (Social Skills Intervention Program-SSIP)
 • Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική
 • Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Αξιολογητικά Εργαλεία

 • Αθηνά Τεστ
 • Ανίχνευση και διερεύνηση των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ & Β΄ Δημοτικού-Πόρποδας
 • Ανίχνευση και Αξιολόγηση Δοκιμασιών για την Αξιολόγηση της Λειτουργίας της Προσοχής και της Συγκέντρωσης στο Δημοτικό σχολείο (Σίμος, Μουζάκης & Σιδερίδης)
 • Αξιολόγηση κατά ABA (Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς)
 • Αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων (SSIP)
 • Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας -Προαναγράφω
 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
 • Δοκιμασία Ορθογραφίας (Μουζάκη & συν. 2007).
 • Δοκιμασία Παίς
 • Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης
 • Εικόνες Δράσης – Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας
 • Ελληνική Κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ
 • Εργαλείο Αξιολόγησης Γνωστικής Επάρκειας Προσχολικής Ηλικίας Bracken
 • Εργαλείο αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ (Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας Για Την Αξιολόγηση Του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού Στο Φάσμα Του Αυτισμού)
 • Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο των μαθητών Γ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού (Κ.Πόρποδας, Κλ.Διακογιώργη, Ι.Δημάκος, Ι. Καραντζής)
 • Ερωτηματολόγιο Πανεπιστημίου Cambridge για συμπεριφορά και Προσωπικότητα- Παιδιά
 • Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της Αυτοεκτίμησης και της Αυτοαντίληψης των παιδιών- «Πώς Αντιλαμβάνομαι τον Εαυτό μου (ΠΑΤΕΜ)»
 • Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ-Hel)
 • Ερωτηματολόγιο Achenbach- Child Behavioral Checklist
 • Κλίμακα Αξιολόγησης της Εργαζόμενης Μνήμης (ΚΑΕΜ)
 • Κλινικές Παρατηρήσεις Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Ayres, Blanche)
 • Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ – Τάξεις Β′–Δ′ Δημοτικού και Ε′ Δημοτικού–Β′ Γυμνασίου
 • Λογόμετρο – Εργαλείο Γλωσσικής αξιολόγησης σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
 • ΜέταΦων Τεστ – Δοκιμασία Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής Ετοιμότητας
 • Παιδικό ιχνογράφημα
 • Πηλίκο Αυτιστικού Φάσματος για Εφήβους (The Autism Spectrum Quotient)
 • Προβολικές δοκιμασίες C.A.T.
 • Πρωτόκολλα Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών (Παντελιάδου)
 • Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)
 • Tεστ Ανάγνωσης – Α (Σ. Παντελιάδου – Φ. Αντωνίου)
 • Τεστ Νοημοσύνης WISC-III
 • Τεστ συνδρόμου Άσπεργκερ παιδικής Ηλικίας (CAST)
 • Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς-ΦΩΤΑΔΥΣ για παιδιά 5-6 ετών
 • Φωνολογικό τεστ Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοθεραπευτών
 • Ψυχομετρικό εργαλείο Γλωσσικής Επάρκειας Λ-α-Τ-ω (I και II) ηλικίες 4-15.11
 • Bayley Scales of Infant and Toddler Development Screening Test 4 ed.
 • Beech Brook Music Therapy Assessment for Severely Emotionally Disturbed Children (2002)
 • Beery VMI (5th edition)
 • Boehm Test of Basic Concepts
 • Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2™)
 • CELF – Clinical Evaluation of Language Fundamentals
 • CONNERS 3RD EDITION
 • COPM – Canadian Occupational Performance Measure
 • COSA – Child Occupational Self Assessment
 • Detroit Τεστ Μαθησιακής Επάρκειας DTLA-P:3 & DTLA-P:4, ηλικίες 4-15.11
 • Developmental Test of Visual Perception (DTVP-3)
 • DLS – Derbyshire language scheme
 • Fairy Tale Test
 • Functional Listening Questionnaire
 • IMCAP-ND (The Individual Music-Centered Assessment Profile for Neurodevelopmental Disorders)
 • Knox Preschool Play Scale
 • Körper- koordinations test für Kinder (KTK)
 • Mathematical Profile Test (MathPro-S Test)
 • Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT)
 • Peabody Developmental Motor Scales (PDMS-2)
 • PEGS – Perceived Efficacy and Goal Setting
 • Photo Interview
 • Physical Self Description Questionnaire (PSDQ)
 • PLS-3
 • RAVEN’S Educational CPM (Coloured Progressive Matrices) για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών
 • REAL – The Roll Evaluation of Activities of Life
 • Sensory Processing Measure (SPM)
 • Sensory Profile 2
 • Sensory Profile
 • Tεστ Ανάγνωσης – Α(Σ. Παντελιάδου – Φ. Αντωνίου)
 • Test of Gross Motor Development (TGMD-2)
 • TOPL – Test of Pragmatic Language
 • TVPS-4 – Test of Visual Perceptual Skills 4th Edition
 • Vineland-3- Vineland Adaptive Behavior Scales-third edition

Επικοινωνήστε μαζί μας

210 8 100 508

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens