Το homework των παιδιών περνάει
από το «σπίτι» του Psychomotor Athens™.

Σχολική Μελέτη

Η σχολική µελέτη αφορά στην καθηµερινή προετοιµασία των σχολικών µαθηµάτων.

Σκοπός της σχολικής μελέτης είναι:

 • Η ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών
 • Η κάλυψη γνωστικών αδυναμιών
 • Η ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων του κάθε παιδιού

Τα τµήµατα µελέτης συντονίζονται από καταρτισµένους εκπαιδευτικούς παρέχοντας τη µέγιστη ενίσχυση στους µαθητές µας.

Στα τμήματα μελέτης
του Psychomotor Athens™ οι μαθητές:

 • Προετοιµάζονται καθηµερινά για την επόµενη µέρα.

 • Λύνουν ποικίλες ασκήσεις µε σκοπό την εµπέδωση της σχολικής ύλης.
 • Μαθαίνουν να οργανώνουν τον χρόνο τους, να µελετούν απερίσπαστα και αποδοτικά σε έναν ευχάριστο χώρο.
 • Καλύπτουν προηγούµενα κενά τους µέσω πρόσθετης διδασκαλίας και συµπληρωµατικών ασκήσεων.

Η σχολική μελέτη στο κέντρο μας βοηθά το παιδί:

 • Να µελετήσει, να κατανοήσει το κάθε µάθηµα αλλά και να είναι σε θέση να εξεταστεί σε όσα έµαθε.
 • Να λύνει τις ασκήσεις του αλλά και να καλύπτει τυχόν απορίες ώστε να είναι απαλλαγµένο από πρόσθετη µελέτη στο σπίτι.
 • Να µάθει να οργανώνει το διάβασµά του και να σκέφτεται.

Σχολική Μελέτη στα Βριλήσσια:

 • Αφορά παιδιά δηµοτικού (+6 – 12 ετών).

 • Αφορά και παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες.
 • Τµήµατα 5 παιδιών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens