Μουσικοθεραπεία

Η Μουσικοθεραπεία είναι η επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδος κατά την όποια η μουσική χρησιμοποιείται με ποικίλους διαδραστικούς τρόπους στην επίτευξη αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών στόχων. Έρευνες υποστηρίζουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ λόγου και τραγουδιού καθώς και ρυθμού και κίνησης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τραγούδια σχεδιασμένα για κάποιο θεραπευτικό στόχο. Για παράδειγμα, με το τραγούδι «Θέλω να μάθω το σώμα μου» τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν τα σημεία του σώματός τους. Παράλληλα, συμμετέχουν ενεργά με ερωτήσεις ή για να δείξουν ένα σημείο στο σώμα τους. Επιπλέον, περαιτέρω εκπαιδευτική γνώση αποκτούν χάρη στη μνημονική ικανότητα που αναπτύσσει ένα τραγούδι. ∆ηλαδή, η πρακτική της μουσικοθεραπείας σε παιδιά έχει δείξει ότι είναι εύκολο να θυμηθούν τραγούδια, ειδικά όταν αυτά επαναλαμβάνονται σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης, η δομή των τραγουδιών διευκολύνει τη συντήρηση πληροφοριών. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η απομνημόνευση του αλφάβητου με το διάσημο μουσικό σκοπό.

 

Η μουσική παρέχει μια «ρυθμική οργάνωση», η οποία μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα κοινωνικά πλαίσια, όπως στο σχολείο και στο σπίτι, μιας και ο ρυθμός είναι απαραίτητο στοιχείο για την κίνηση και τη ζωή. Κατά τη συνεδρία, τα παιδιά μαθαίνουν να συντονίζονται με το ρυθμό χτυπώντας παλαμάκια ή κάνοντας άλλες ηχηρές κινήσεις με το σώμα τους ή χρησιμοποιώντας όργανα ανάλογα με τον ρυθμό της μουσικής. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζουν να καταλαβαίνουν τις δυναμικές και τις ιδιότητές της, όπως η ησυχία και η φασαρία, η επιβράδυνση και η επιτάχυνση.

Γιατί μουσική;

Η μουσική είναι ένα μέσο που εξασφαλίζει ένα μη ανταγωνιστικό μαθησιακό περιβάλλον, που ευνοεί την ανάπτυξη και τη διευκόλυνση της γνώσης. Τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν με διάφορες διασκεδαστικές δραστηριότητες παίζοντας μουσικά όργανα και χρησιμοποιώντας το σώμα και τη φωνή τους, που παράλληλα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Το τελευταίο επιτυγχάνεται διότι η μουσική ωθεί την εξωτερίκευση των συναισθημάτων. Μέσα από ένα γρήγορο και δυνατό τραγούδι το παιδί μπορεί να νιώσει ενέργεια, χαρά, ακόμα και να εξωτερικεύσει θυμό ή υπερένταση. Ομοίως, ένα αργό και χαλαρωτικό τραγούδι μπορεί να ηρεμήσει το παιδί και να το προετοιμάσει για ύπνο, θεραπεία ή να μετριάσει την υπερκινητικότητά του.

Η μουσική δημιουργεί ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τις αισθήσεις (αφή, ακοή και όραση) και λειτουργεί ως ένα ελκυστικό μέσον για να τραβήξει την προσοχή του παιδιού. Τέλος, η μουσική μπορεί να «δώσει φωνή» σε όποιον δυσκολεύεται στην ομιλία και να του επιτρέψει να επικοινωνήσει και να εκφραστεί μη λεκτικά, χρησιμοποιώντας τύμπανα, ξυλόφωνα, φλογέρες και άλλα μουσικά όργανα

Ένα παιδί επωφελείται από τη Μουσικοθεραπεία,
όταν παρουσιάζει δυσκολίες στους παρακάτω τομείς:

  • ∆ιατήρηση της προσοχής
  • ∆ιατήρηση αυτοελέγχου
  • Γνωσιακές και λειτουργικές δεξιότητες
  • Συμπεριφορά
  • Έκφραση των αναγκών και των συναισθημάτων
  • ∆εξιότητες οπτικοακουστικής αντίληψης
  • ∆εξιότητες αδρής και λεπτής κίνησης
  • ∆εξιότητες του λόγου
  • Αισθητηριακές δεξιότητες

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε αίθουσα με εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens