Η ευθύνη μας απένταντι στην κοινωνία
είναι εξίσου σημαντική με την ευθύνη
απέναντι στον εαυτό μας.

Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρική – κοινωνική ευθύνη του Psychomotor Athens | Playgym™ ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις αξίες που διέπουν τον οργανισμό μας και όλη την ∆ιεπιστημονική μας ομάδα.

Μέσα από:

– ∆ράσεις και εκδηλώσεις με:

  • Φιλανθρωπικά ιδρύματα (Make-a-Wish – Κάνε μία Ευχή Ελλάδος, UNICEF).
  • Τοπικούς φορείς της περιοχής μας και άλλους δήμους.
  • Συλλόγους γονέων, σχολείων και παιδικών σταθμών.
  • Τον Σύλλογο Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών.
  • Γονείς (εκπαίδευση και ενημέρωση σε κρίσιμα θέματα που αφορούν στα παιδιά).

– Συνέργειες με άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς που αγκαλιάζουν το παιδί και τον γονέα και διαθέτουν κοινό όραμα να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

– Την παροχή εγκαταστάσεων, αξιολογητικού υλικού και ανθρώπινου δυναμικού για την πρακτική άσκηση φοιτητών από όλα τα ∆ημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα.

– ∆ιευκολύνσεις και άλλες παροχές με κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια, ανακουφίζοντας κάποιες οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες.

Με την ίδια ευαισθησία, το Psychomotor Athens | Playgym™ προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενούς του, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, και φροντίζει ενεργά να διασφαλίσει ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας

210 8 100 508

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens