Ερωτηματολόγιο Εξόδου Πελατών

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, σας παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο, ώστε να μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι!

    1. Τι σας άρεσε περισσότερο στη συνεργασία που είχατε με το Psychomotor Athens;

    2. Τι δεν σας άρεσε στη συνεργασία που είχατε με το Psychomotor Athens;

    3. Ποιος είναι ο λόγος που σας κάνει να σταματήσετε;

    1. Τέλος θεραπειών2. Άλλος λόγος