Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, σας παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο, ώστε να μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι!
Στις ερωτήσεις που ακολουθούν παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

  Διοικητική υποστήριξη

  1. Είμαι ικανοποιημένος/η με την συχνότητα, πληρότητα και αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας που έχω με το Κέντρο.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  2. Το προσωπικό της Γραμματείας είναι φιλικό, ευγενικό και συνεργάσιμο.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  3. Είμαι ικανοποιημένος/η με τον χρόνο εξυπηρέτησης στην Γραμματεία.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  4. Το προσωπικό της Γραμματείας είναι έμπειρο και ικανό.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  5. Το Κέντρο ανταποκρίνεται άμεσα σε ερωτήσεις και σε παράπονα που κάνω.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ

  6. Ενημερώνομαι έγκαιρα και μου αιτιολογείται πλήρως οποιαδήποτε αναγκαία αλλαγή από όσα έχουμε συμφωνήσει.

  1. Καθόλου2. Λίγο3. Μέτρια4. Πολύ5. Πάρα πολύ