Προσομοίωση Σχολικής Τάξης

Η ειδική Παιδαγωγική βοηθά τα παιδιά με ειδικές και μη μαθησιακές δυσκολίες να ενταχθούν στο σχολικό πλαίσιο αλλά και να προετοιμάζονται και να οργανώνουν αποτελεσματικά τη σχολική μελέτη στο σπίτι.

Πολλοί γονείς αναρωτιούνται συχνά αν φταίνε οι μαθησιακές δυσκολίες για την επίδοση του παιδιού στο σχολείο. Η επίδοση του παιδιού δεν αφορά μόνο στις  επιδόσεις του, αλλά αφορά και στη συνολική του εικόνα στην τάξη.   Συχνά το παιδί είναι αφηρημένο στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας  ή δείχνει να μην  ακούει τη δασκάλα-δάσκαλο. Παράλληλα, μπορεί να δυσκολεύεται να καθίσει στην καρέκλα του ή να μιλά συνέχεια με τους συμμαθητές του. Επίσης, έχει ακατάστατο θρανίο, βιβλία, τετράδια ή τσάντα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να οργανώσει τη μελέτη του στο σπίτι.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Πράγματι, σε κάποιες περιπτώσεις ευθύνονται οι μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες δυσκολίες. Όμως σε άλλες ευθύνονται περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η θέση του παιδιού στην τάξη, π.χ. αν κάθεται στο τελευταίο θρανίο ή άλλοι διασπαστικοί παράγοντες, όπως κάποιος συμμαθητής που του μιλά διαρκώς και δεν επιτρέπει ούτε να προσέχει τη δασκάλα ούτε τον πίνακα.

Στο σημείο αυτό έρχεται η προσομοίωση σχολικής τάξης να βοηθήσει το παιδί να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο μέσα από ρεαλιστικές συνθήκες πραγματικής τάξης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τον εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν την αρνητική συμπεριφορά αλλά και τη χαμηλή σχολική επίδοση. Ακολούθως, και σε συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο, βρίσκονται λύσεις στις δυσκολίες αυτές και το παιδί εφοδιάζεται με ποικίλες επιλογές που μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου.

Προκειμένου να υπάρξει καλύτερη οργάνωση, συγκέντρωση και σχολική επίδοση γίνεται συστηματική παρατήρηση και καταγραφή του κάθε μαθητή σε 4 τομείς:

  • Μαθησιακή επίδοση\
  • Περιβάλλον
  • Συμπεριφορά
  • Οργάνωση

Οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται και αξιοποιούνται ώστε να βοηθηθεί στο μέγιστο βαθμό ο μαθητής και η οικογένειά του στην καθημερινή μελέτη.

Share