Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστοτόπου   https://psychomotor-athens.gr/ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η ατομική επιχείρηση  με την επωνυμία  Σύψα Χριστίνα και τον δ.τ.  «PSYCHOMOTOR ΑTHENS™»,   που εδρεύει στα Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15235, e-mail: contact@psychomotortherapy.gr, ΑΦΜ: 112118229, ΔΟΥ:  Χολαργού  (στο εξής  «το Κέντρο»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, είναι Yπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου www.psychomotor-athens.gr   των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των τηλεφωνικών γραμμών που τηρεί η ίδια, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής

Δια της παρούσας ενημερώνουμε τον επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφορικά  με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Σκοποί Επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας.

1.Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια:

– η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης

– η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, η οποία υπέβαλε το αίτημα,

– η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

– το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,

– η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

– ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider)

στον διακομιστή  της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

– εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,

– εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,

– αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση για την επεξεργασία  της διεύθυνσης IP αποτελεί το έννομο  συμφέρον μας, το οποίο προκύπτει από τους ως άνω σκοπούς για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Φόρμα επικοινωνίας/Eπικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο.

To Kέντρο δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας  στον επισκέπτη/χρήστη  με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την   συμπλήρωση φόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου  (Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σχετικό αίτημα σας).

Σκοπός Επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας

–Για να απαντήσουμε σε τυχόν αίτημα/ερώτημα. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον του Κέντρου αλλά και του επισκέπτη /χρήστη   να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις που μας τίθενται.

– Σε περίπτωση που υφίσταται συμβατική σχέση με το Κέντρο, η επικοινωνία μας μέσα στο πλαίσιο αυτής. Στην  οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης.

-Για να κλείσετε ραντεβού στο Κέντρο ως γονέας/κηδεμόνας για το παιδί σας, εφόσον μας αποστείλετε με δική σας πρωτοβουλία σχετικό μήνυμα.. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί οι αναγκαίες ενέργειες μας για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

3. Εγγραφή σε Νewsletter

Το Κέντρο  παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη/επισκέπτη  να εγγραφεί στο ενημερωτικό  δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας το προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου, με την παροχή συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

Σκοποί Επεξεργασίας/ Νομική Βάση Επεξεργασίας.

Το Κέντρο  επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου για εκδηλώσεις και δράσεις του. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί  η προηγούμενη συγκατάθεση σας.

4. Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Ο χρήστης / επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αποστείλει  το βιογραφικό του σημείωμα και να υποβάλει αίτηση εργασίας, παρέχοντας προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο),  δεδομένα εκπαίδευσης (βιογραφικό σημείωμα), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μπορείτε να μας δώσει.

Σκοπός Επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας.

Το Κέντρο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την επιλογή υποψηφίων για απασχόληση για συγκεκριμένη θέση απασχόλησης και την επικοινωνία με τον υποψήφιο στο πλαίσιο διαδικασίας αξιολόγησης. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί  το έννομο συμφέρον του Κέντρου να επιλέγει τους  κατάλληλους απασχολούμενους που επιθυμεί, βάσει συγκεκριμένων κριτήριων που έχει θεσπίσει  και των αναγκών της.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα “«Υποψήφιοι»”.

5. Για την συμμετοχή σας ως εκπαιδευόμενου σε σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο μέσω της ηλεκτρονικής σχετικής πλατφόρμας.

Για την συμμετοχή σας ως εκπαιδευόμενου σε σεμινάρια που διοργανώνει το Κέντρο, είτε φυσικά είτε διαδικτυακά,  υποβάλλετε  μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής  πλατφόρμας δεδομένα όπως για παράδειγμα είναι  Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου), Τηλέφωνο, ΙΒΑΝ σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, Βεβαίωση ΟΑΕΔ (σε περίπτωση ανέργων), Φοιτητικά Έγγραφα (σε περίπτωση φοιτητών).  Σε περίπτωση διαδικτυακής διεξαγωγής του σεμιναρίου όνομα και επώνυμο χρήστη, e-mail για τη σύνδεση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, ζωντανή μετάδοση ήχου/ή και εικόνας.

Σκοποί επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας.

-για την αποτελεσματική διοργάνωση ενός  σεμιναρίου και ειδικότερα  για την  ικανοποίηση του αιτήματος συμμετοχής σας, με την αποστολή μηνύματος επιβεβαίωσης συμμετοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, την επικοινωνία μας μέσα στο πλαίσιο αυτού. Επίσης, αν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων και προκύψει διαθεσιμότητα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό μας τόπο. Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση σύμβασης (παροχή εκπαιδευτικού σεμιναρίου), της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

– για τη συμμόρφωσή μας με την κείμενη εθνική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα είναι το  φορολογικό δίκαιο με την έκδοση παραστατικών, για το ποσό συμμετοχής που καταβάλλεται καθώς και τα στοιχεία ιδιότητάς σας (άνεργος, φοιτητής για τη μείωση του ποσού συμμετοχής) για τη διατήρηση των φορολογικών στοιχείων, για τη γνωστοποίηση στοιχείων σε αρμόδιες αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση αυτή νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συμμόρφωση του Κέντρου με έννομη υποχρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε την ενότητα «Διαδικτυακά σεμινάρια (εκπαιδευόμενοι)»

6. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Το Κέντρο  διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook

Twitter

Youtube

LinkedIn

Instagram

Pinterest

Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παραπάνω πλατφόρμες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως ενδεικτικά είναι όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε ή/και τη φωτογραφία σας).

Σκοπός επεξεργασίας/Νομική Βάση Επεξεργασίας: Το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, για την παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).

Σημειώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους:

6.1. Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί το Κέντρο, υπάρχει δυνατότητα υποβολής σχολίων. Το «Κέντρο» δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος. Το Κέντρο έχει το δικαίωμα να αφαιρεί  οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

7. Χρήση cookies

Ο παρών ιστότοπος, όπως και άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιεί cookies κατά την πρόσβαση και την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.psychomotor-athens.gr   Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα φυλλομετρητή (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer κτλ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε cookies, είτε δικά μας (first party) είτε τρίτων (third party, που διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε παρόχου).

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα αυστηρώς απαραίτητα cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, τα οποία δεν μπορούν να απορριφθούν από μέρους σας (συλλέγοντας στοιχεία όπως για παράδειγμα είναι o έλεγχος συμβατότητας του φυλλομετρητή με cookies)  καθώς και τα μη  αυστηρώς απαραίτητα cookies, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε με δική σας θετική ενέργεια – συγκατάθεση (συλλέγοντας στοιχεία όπως για παράδειγμα είναι η περίοδος σύνδεσης, αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον ιστότοπό μας κατά το παρελθόν).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην Πολιτική cookies

Για τις ρυθμίσεις αναφορικά με τα cookies παρακαλώ πατήστε εδώ .

8. Ανήλικοι

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του παρόντος απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Το Κέντρο  δε  συλλέγει εν γνώσει του καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από το νόμιμο αντιπρόσωπο του  ανηλίκου.

9. Προέλευση Δεδομένων

Το Κέντρο  συλλέγει και επεξεργάζεται απευθείας από τον χρήστη/επισκέπτη  τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν:

-χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας (παράγραφος 2)
-εγγράφεται για την παραλαβή newsletter (παράγραφος 3)
-αποστολή βιογραφικού σημειώματος ή / και αίτησης για εργασία μέσω πλατφόρμας (παράγραφος 4)
– με την συμμετοχή σε σεμινάρια (παράγραφος 5)
-χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας (παράγραφος 6)
-όταν ενεργοποιεί τα μη αυστηρώς απαραίτητα cookies (παράγραφος 7).

Το Κέντρο  συλλέγει με  αυτοματοποιημένα μέσα  τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθεί την ιστοσελίδα o επισκέπτης/ χρήστης, όταν ο server (διαμετακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP του και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 «Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο»,  από τα αυστηρώς απαραίτητα cookies  (παράγραφος 7).

10. Αποδέκτες/Πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση των Δεδομένων σας.

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας είναι οι κάτωθι ( ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

(α) Η Διοίκηση του Κέντρου.

(β) Το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας.

(γ)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες  στην Εταιρεία μας, όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής της Εταιρείας  (ΙΤ),  φιλοξενίας και  διαχείρισης της ιστοσελίδας  διανομή e-mails (news letter),  νομικοί σύμβουλοι  της Εταιρείας.

(δ) Πάροχοι Τεχνολογίας (όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι third party cookies, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κ.α.).

 (ε) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές,  όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής  ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Η Εταιρεία, όπου απαιτείται, συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα σας και τα οποία  λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή όταν επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

Διαβιβάζουμε  όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας. Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

11. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε Τρίτες Χώρες

To Κέντρο   κατά κανόνα δεν διαβιβάζει δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (τρίτες χώρες). Όταν αυτό απαιτηθεί, η Εταιρεία  διασφαλίζει ότι η διαβίβαση γίνεται με βάση κατάλληλες εγγυήσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας.

12. Δικαιώματα Υποκειμένου

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)

δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),

–δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),

–δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα  δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),

δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)

-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).
Η ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας ή και για  οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς:

με έγγραφη επιστολή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@psychomotor-athens.gr.

αυτοπροσώπως ή με  σχετική επιστολή προς το Κέντρο, Βριλήσσια Αττικής, Αναπαύσεως 18, Τ.Κ.: 15235, υπόψη του Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατ’ εξαίρεση:

–Για την ανάκληση της συγκατάθεσης εγκατάστασης των μη αυστηρών  απαραίτητων  cookies, μπορείτε να τα από-επιλέξετε από το παράθυρο επιλογής, . Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.

–Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε newsletter από την Εταιρεία και να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που παρείχατε κατά την εγγραφή σας στο newsletter, μπορείτε να επιλέξετε πατώντας πάνω στoν σύνδεσμο  unsubscribe/Κατάργηση που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης.

Το Κέντρο  μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας/νομιμοποίησης σας. Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση του Κέντρου ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr.

13. Ασφάλεια Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

14.Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Το Κέντρο θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή του με τις νομικές της υποχρεώσεις (όπως για παράδειγμα είναι φορολογικό, ασφαλιστικό, εργατικό δίκαιο),  για την επίλυση δικαστικών ή εξωδικαστικών διαφορών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για τους αιτούντες εργασία το Κέντρο θα διατηρήσει  τα προσωπικά σας δεδομένα για ανώτατο χρονικό διάστημα δυο  (2) μηνών από τη λήψη της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μας να αξιολογήσουμε την αίτηση σας. Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της μη έναρξης της συνεργασίας μας /πρόσληψης σας,  το Κέντρο  επιμελείται της ασφαλούς καταστροφής των δεδομένων  σας.  Σε περίπτωση έναρξης της συνεργασίας μας/πρόσληψης σας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από το Κέντρο  και στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται πρόσθετη ενημέρωση αναφορικά με την διατήρηση τους.

Σε περίπτωση παρόδου του χρονικού διαστήματος διατήρησης τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια

15. Τροποποιήσεις-Αλλαγές

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο www.psychomotor-athens.gr

Έκδοση 1.0. : 28.07.2021