Σχολική Ετοιμότητα στα Βριλήσσια

Κατά την προσχολική ηλικία μπαίνουν τα θεμέλια για την σχολική ετοιμότητα του παιδιού, δηλαδή το παιδί κατακτά όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται για τη φοίτησή του στο σχολείο.

Πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας χρειάζονται παιδιά που παρουσιάζουν διαγνωσμένη καθυστέρηση στην ανάπτυξη (ψυχοκινητική καθυστέρηση ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή), διάσπαση προσοχής, συναισθηματική ανωριμότητα ή ακόμα και παιδιά που βιώνουν δύσκολες οικογενειακές συνθήκες ή όταν το σχολικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

Σχολική Ετοιμότητα στα Βριλήσσια

Στην παρέμβαση της σχολικής ετοιμότητας, ο υπεύθυνος θεραπευτής καταρτίζει εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης ώστε να βελτιστοποιηθούν και να αναπτυχθούν οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Χωροχρονικές, προμαθηματικές και ποσοτικές έννοιες, έννοιες μεγεθών, ακολουθίας και λογικής αλληλουχίας.
 • Δεξιότητες ομαδοποίησης και ταξινόμησης.
 • Προγραφικές ασκήσεις.
 • Αναγνώριση και αναπαραγωγή συμβόλων.
 • Οπτική και ακουστική μνήμη.
 • Οπτική και ακουστική διάκριση.
 • Λογική σκέψη.
 • Προαναγνωστικές δεξιότητες.
 • Φωνολογική ενημερότητα.
 • Κατανόηση και διήγηση ιστορίας.
 • Συμβολικό και επικοινωνιακό παιχνίδι.
 • Τήρηση ορίων και οργάνωση συμπεριφοράς.
 • Πρώτη ανάγνωση και γραφή, εφόσον κατακτηθούν τα ανωτέρω.
Share