Σχολική Μελέτη

Η σχολική μελέτη αφορά την καθημερινή προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων με σκοπό:

  • την ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών,
  • την κάλυψη γνωστικών αδυναμιών
  • αλλά και την ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων του κάθε παιδιού.

Τα τμήματα μελέτης συντονίζονται από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς παρέχοντας τη μέγιστη ενίσχυση στους μαθητές μας.

Στα τμήματα μελέτης του Εργαστηρίου Ψυχοκινητικής οι μαθητές:

  • Προετοιμάζονται καθημερνά για την επόμενη μέρα.
  • Λύνουν ποικίλες ασκήσεις με σκοπό την εμπέδωση της σχολικής ύλης.
  • Μαθαίνουν να οργανώνουν τον χρόνο τους, να μελετούν απερίσπαστα και αποδοτικά σε έναν ευχάριστο χώρο.
  • Καλύπτουν προηγούμενα κενά τους μέσω πρόσθετης διδασκαλίας και συμπληρωματικών ασκήσεων.

σχολική μελέτη βριλήσσια

Η σχολική μελέτη στο κέντρο μας βοηθά το παιδί:

  • Να μελετήσει, να κατανοήσει το κάθε μάθημα αλλά και να είναι σε θέση να εξεταστεί σε όσα έμαθε.
  • Να λύνει τις ασκήσεις του αλλά και να καλύπτει τυχόν απορίες ώστε να είναι απαλλαγμένο από πρόσθετη μελέτη στο σπίτι.
  • Να μάθει να οργανώνει το διάβασμα του και να σκέφτεται.

Κράτα το

Κράτα το

Σχολική Μελέτη στα Βριλήσσια
– Αφορά παιδιά δημοτικού (+6-12 ετών).
– Αφορά και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
– Τμήματα 5 παιδιών

Κράτα το

Share