Ψυχοκινητική Θεραπεία στα Βριλήσσια

Η Ψυχοκινητική Θεραπεία έχει πολλά κοινά στοιχεία με την Εργοθεραπεία. Εφαρμόζεται σε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, κλπ.) και απευθύνεται σε παιδιά κι εφήβους με κινητικά (κινητική αδεξιότητα, κινητική ανωριμότητα, κλπ.), γνωστικά (μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, κλπ.), συναισθηματικά (άγχος, φοβίες, κατάθλιψη, διαταραχές διατροφής, κλπ.), αισθητηριακά, κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς.

Τα τεστ που χρησιμοποιούνται από τους Ψυχοκινητικούς θεραπευτές για αξιολόγηση των διαφόρων προβλημάτων των παιδιών είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι κοινά με εκείνα που χρησιμοποιούν οι Εργοθεραπευτές (π.χ. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition (BOT-2) για κινητική ανάπτυξη, Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, Sixth Edition (Beery VMI) για οπτικο- κινητικό συντονισμό, Physical Self-Description Questionnaire (PSDQ), για σωματική αυτοεκτίμηση, κλπ).

Τα σημεία που αξιολογεί ο Ψυχοκινητικός Θεραπευτής είναι:

 • Αδρή κίνηση
 • Λεπτή κίνηση (και γραφοκινητικές δεξιότητες)
 • Στάση του σώματος
 • Ισορροπία
 • Χειρισμός αντικειμένων
 • Οπτικο-κινητικός συντονισμός
 • Αμφίπλευρος συντονισμός
 • Χωρική αντίληψη – προσανατολισμός
 • Ακουστική αντίληψη
 • Οργάνωση στο χώρο και στο χρόνο
 • Συγκέντρωση
 • Εικόνα σώματος / εαυτού
 • Κοινωνικοποίηση
 • κοινωνικές δεξιότητες

Το Εργαστήρι Ψυχοκινητικής διαθέτει απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψυχοκινητική Θεραπεία στο KU Leuven, Βέλγιο.


Ομαδικά προγράμματα Ψυχοκινητικής Θεραπείας

Πολλά από τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποιες από τις παραπάνω δυσκολίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε κάποιο από τα προγράμματα Ψυχοκινητικής Αγωγής που γίνονται στο Εργαστήρι Ψυχοκινητικής κατά τις απογευματινές ώρες. Εφόσον ο υπεύθυνος θεραπευτής κρίνει σκόπιμο κι απαραίτητο, τότε μπορεί να εμπλουτίσει το πρόγραμμά του παιδιού και με ένα ομαδικό μάθημα Ψυχοκινητικής Αγωγής με παιδιά της ίδιας ηλικίας.

Share