Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Εργοθεραπεία και στην Παιδιατρική Αποκατάσταση
(Θεματικός κύκλος 5 σεμιναρίων)

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Εργοθεραπεία και στην Παιδιατρική Αποκατάσταση
1. Πώς το ICF-CY μπορεί να υποστηρίξει τη δουλειά μας με τα παιδιά;

 

live_webinar Live Webinar

date_webinar Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 

time_webinar  17:00 – 17:30

credir-card Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν Eίσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή.

 

Περιγραφή Webinar:

Μετά την παρακολούθηση αυτής της παρουσίασης, θα κατανοήσουμε καλύτερα το ICF-CY (WHO, 2001 and 2007). Ως επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούμε αυτό το πλαίσιο αναφοράς για να βλέπουμε με μία ολιστική ματιά το παιδί που εμφανίζει συγκεκριμένες δυσκολίες στην καθημερινότητά του και στα διάφορα πλαίσια όπως είναι το σπίτι, το σχολείο και η κοινότητα.

Θα συζητηθεί τί σημαίνουν οι σωματικές λειτουργίες και τα εμπόδια στη δραστηριότητα και τη συμμετοχή στα έργα. Αυτό το σεμινάριο μπορεί να μας κινητοποιήσει για να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που θέτουμε στόχους, την αξιολόγηση αλλά και την παρέμβασή μας σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών και με διαφορετικές δυσκολίες.

Αυτή η παρουσίαση δημιουργεί έναν νέο τρόπο σκέψης που θα μας χρειαστεί για τα επόμενα webinars.

To σεμινάριο απευθύνεται σε:

Όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας κι όσους ασχολούνται με την παιδιατρική αποκατάσταση κι ανάπτυξη (γιατρούς, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.)

Εισηγήτρια:
 Rianne Jansens, MSc. OT, ΒSc. OT.
Διάρκεια Webinar:
14 λεπτά

Eίσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Κράτηση Θέσης

2. Στοχοθεσία στην Εργοθεραπεία: Σχεδιασμός πελατοκεντρικής και με βάση το έργο θέσπισης στόχων

 

live_webinar Live Webinar

date_webinar Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 *** Δεν υπάρχουν θέσεις***

time_webinar  17:00 – 20:00

credir-card Κόστος συμμετοχής: 50 €

Περιγραφή Webinar:

Σε αυτό το webinar θα απαντήσουμε στις παρακάτω ερωτήσεις:
• Πώς μπορούμε να θεσπίσουμε στόχους σε επίπεδο δραστηριότητας και συμμετοχής;
• Τί σημαίνει αυτό για την κλινική συλλογιστική μας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αλλά και τη φάση της παρέμβασης;

Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά εργαλεία θέσπισης στόχων ως παράδειγμα, τα οποία συναντάμε συχνά στη σύγχρονη εργοθεραπεία.

Με την ολοκλήρωση του webinar θα έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα για το ποια είναι τα προτερήματα και οι δυσκολίες της εργοκεντρικής θέσπισης στόχων, τους οποίους θα δουλέψετε σε συνεργασία με τον γιατρό, την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς.

To σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Εργοθεραπευτές
• Φοιτητές Εργοθεραπείας (επί πτυχίω)
• Επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη βελτίωση της εκτέλεσης στο έργο.

Εισηγήτρια:
Rianne Jansens, MSc. OT, ΒSc. OT
Διάρκεια Webinar:
3 ώρες – Στο σεμινάριο θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά.
Πιστοποίηση:
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κράτηση Θέσης

3. Εισαγωγή στο COPM (Καναδικό Μέτρο Εκτέλεσης Έργου)

 

live_webinar Live Webinar

date_webinar Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 *** Δεν υπάρχουν θέσεις***

time_webinar  17:00 – 20:00

credir-card Κόστος συμμετοχής: 50 €

Περιγραφή Webinar:

Το COPM είναι ένα τεκμηριωμένο εργαλείο αξιολόγησης και θέσπισης στόχων, σχετικά με την αυτό-αντίληψη της εκτέλεσης έργου. Πρόκειται για μία ημιδομημένη συνέντευξη κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται αναφορά σε μία τυπική ημέρα του παιδιού ή του ενήλικα, όπου και καταγράφονται τυχόν δυσκολίες. Η σπουδαιότητα, η εκτέλεση και η ικανοποίηση των σημαντικών προς επίτευξη έργων αξιολογούνται με μία 10βάθμια κλίμακα.

Τώρα πια υπάρχει έγκυρη, μεταφρασμένη στα ελληνικά έκδοση του COPM.

Κατά τη διάρκεια αυτού του webinar οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το COPM με τα παιδιά, τους γονείς ή άλλους επαγγελματίες έτσι ώστε να εκμαιευτούν οι σημαντικές δραστηριότητες τις οποίες το παιδί θέλει, χρειάζεται και πρέπει να μάθει ή και να βελτιωθεί.

To σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Εργοθεραπευτές
• Φοιτητές Εργοθεραπείας (επί πτυχίω)
• Επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη βελτίωση της εκτέλεσης στο έργο.

Εισηγήτρια:
Rianne Jansens, MSc. OT, ΒSc. OT –  Για περισσότερη έμπνευση: http://www.thecopm.ca/
Διάρκεια Webinar:
3 ώρες – Στο σεμινάριο θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά.
Πιστοποίηση:
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κράτηση Θέσης

4. Εισαγωγή στο Photo Interview (πελατοκεντρικό και με βάση το έργο εργαλείο αξιολόγησης)

 

live_webinar Live Webinar

date_webinar Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 ***Υπάρχουν ακόμα θέσεις***

time_webinar  17:00 – 20:00

credir-card Κόστος συμμετοχής: 50 €

Περιγραφή Webinar:

Το photo interview είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να φανταστούν σε τί χρειάζεται ή θέλουν να βελτιωθούν. Ειδικότερα βοηθά παιδιά που παρουσιάζουν συγκεκριμένες δυσκολίες στη λεκτικοποίηση και τη νοερή απεικόνιση των αναγκών τους.

Αυτό το εργαλείο ενεργοποιεί τον διάλογο μεταξύ του θεραπευτή και του παιδιού μέσω της χρήσης εικόνων, φιλικών προς το παιδί, οι οποίες αναπαριστούν την καθημερινή του ζωή. Υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες φωτογραφίες που πυροδοτούν το κίνητρο του παιδιού για μία θετική αλλαγή. Η εν λόγω παρουσίαση θα εξηγήσει τη θεωρία του κινήτρου και της αυτό- διάθεσης, στις οποίες βασίζεται το Photo Interview.

To σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Εργοθεραπευτές
• Φοιτητές Εργοθεραπείας (επί πτυχίω)
• Επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη βελτίωση της εκτέλεσης στο έργο.

Εισηγήτριες:
Annelies de Hoop, MSc. OT – Jolien van den Houten, MHPE, ΒSc. OT
Διάρκεια Webinar:
3 ώρες – Στο σεμινάριο θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά.
Πιστοποίηση:
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κράτηση Θέσης

5. Εργοκεντρικές παρεμβάσεις στην Εργοθεραπεία που βασίζονται σε έρευνες

 

live_webinar Live Webinar

date_webinar Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 ***Υπάρχουν ακόμα θέσεις***

time_webinar  17:00 – 20:00

credir-card Κόστος συμμετοχής: 50 €

Περιγραφή Webinar:

Έχοντας κατανοήσει τη σημασία της θέσπισης εργοκεντρικών στόχων και τα διάφορα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, προκύπτει μία περιέργεια για τις διάφορες παρεμβάσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα παιδιά με δυσκολίες.

Σε αυτό το webinar θα παρουσιαστούν διάφορες εργοκεντρικές και πελατοκεντρικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη εργοθεραπεία. Θα συζητηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των προσεγγίσεων και θα αναφερθεί η ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναδεικνύοντας τη σημασία της στην επιλογή των παρεμβάσεων που χρησιμοποιούμε στην πρακτική μας.
Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθεί το ICF-CY ως πλαίσιο αναφοράς για να συζητηθούν οι διαφορετικοί τύποι των παρεμβάσεων.

To σεμινάριο απευθύνεται σε:

• Εργοθεραπευτές
• Φοιτητές Εργοθεραπείας (επί πτυχίω)
• Επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη βελτίωση της εκτέλεσης στο έργο.

Εισηγήτρια:
Rianne Jansens, MSc. OT, ΒSc. OT – Για περισσότερη έμπνευση: https://link.springer.com/
Διάρκεια Webinar:
3 ώρες – Στο σεμινάριο θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά.
Πιστοποίηση:
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κράτηση Θέσης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 8 100 508 ή μέσω email στο
contact@psychomotortherapy.gr για περισσότερες πληροφορίες.

co-op-workshop-rianne-jansensΗ Rianne Jansens είναι Εργοθεραπεύτρια, Λέκτορας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργοθεραπείας και ερευνήτρια στο Centre of Expertise for Innovative Care and Technology του Πανεπιστημίου Zuyd στη Χέερλεν. Είναι επίσης πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της Προσέγγισης CO-OP και μέλος της ICAN (πρώην Ακαδημίας CO-OP™).

Annelies De HoopΗ Annelies de Hoop είναι εργοθεραπεύτρια από την Ολλανδία, με Master στην συμπεριφορά των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εργάζεται κυρίως σε δημοτικά σχολεία. Είναι συγγραφέας βιβλίου που πραγματεύεται τη γραφή (με τίτλο «Aan de slag met handschriftonderwijs») και παρέχει σεμινάρια πάνω στον ίδιο θεματικό άξονα σε δημοτικά σχολεία. Ακόμη, παρέχει εργαστήρια για την υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς και του κινήτρου καθώς και σεμινάρια για παιδιά με DCD και τη θέσπιση στόχων. Είναι δημιουργός και εκπαιδεύτρια του Photo Interview, ενός παιδοκεντρικού εργαλείου που επιτρέπει στα παιδιά να επιλέγουν τους δικούς τους στόχους.

co-op-workshop-jolien-van-den-houtenΗ Jolien van den Houten είναι Εργοθεραπεύτρια, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Επαγγελμάτων Υγείας (MHPE) καθώς και Καθηγήτρια (Senior Lecturer) στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Zuyd στη Χέερλεν. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της Προσέγγισης CO-OP, μέλος της ICAN (πρωην Ακαδημία CO-OP™ ) και του εκτελεστικού συμβουλίου της.

live_webinar Προϋποθέσεις συμμετοχής: pc – laptop – tablet – smart phone – σύνδεση στο διαδίκτυο

book Θα δοθούν σημειώσεις σεμιναρίου

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να πληρωθεί εδώ
Ολοκληρώστε τη διαδικασία κράτησης θέσης και πληρώστε με τραπεζική κατάθεση, με την πιστωτική ή την χρεωστική σας κάρτα ή με paypal.

– Η συμμετοχή σας επιβεβαιώνεται με την κατάθεση του συνολικού ποσού.
– Το σεμινάριο μπορείτε να το δείτε on demand (Σε περίπτωση μη παρακολούθησης την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου).
– Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από τους διοργανωτές επιστρέφεται το συνολικό ποσό κατάθεσης.

Κάντε εγγραφή

co-op-workshop-in-athens