Κατανοώντας τη δυσλεξία

Η Σάρα μισεί να διαβάζει δυνατά στη τάξη. Ποτέ δεν ήταν καλή αναγνώστρια, ακόμα και όταν αναγνωρίζει τα γράμματα στη σελίδα, φαίνεται ότι δυσκολεύεται να διαβάσει σωστά. Το σχολείο ποτέ δεν ήταν [...]

Περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία. Σημάδια στην προσχολική και σχολική ηλικία

Με τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες εννοούμε μια ανομοιογενή ομάδα δυσκολιών που μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί στην ομιλία ,τη γραφή, την ανάγνωση, την  ακρόαση και τις μαθηματικές ικανότητες. Οι [...]

Περισσότερα