Ψυχοκινητικός Θεραπευτής και παιδί: Μια σχέση εμπιστοσύνης

Σχεδόν σε κάθε τάξη υπάρχουν μαθητές με κινητικές επιδόσεις που υπολείπονται κατά πολύ του μέσου όρου της τάξης. Είναι πολύ πιο αργοί, αδέξιοι και δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τη ροή του [...]

Περισσότερα

Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας

Ακουστική επεξεργασία και διαταραχές της:  Πως γίνεται ένα παιδί να έχει «φυσιολογική» ακοή, αλλά να μην μας ακούει; Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, δίνεται έμφαση από το σύνολο των [...]

Περισσότερα