Ομάδες προσομοίωσης σχολικής τάξης

χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Ο  όρος σχολική ετοιμότητα αναφέρεται στην ωρίμανση του παιδιού, δηλαδή όταν το παιδί μπορεί να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες. Μιλώντας για σχολική ετοιμότητα εννοούμε τόσο τη γνωστική όσο και την κοινωνική ετοιμότητα. Η γνωστική αναφέρεται στην ικανότητα εκμάθησης νέων δραστηριοτήτων και γνώσεων και η κοινωνική στην ικανότητα λειτουργίας σε κοινωνική ομάδα.

Βεβαίως το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης, τρόπο σκέψης, λειτουργίας του νου, ιδιοσυγκρασίας και συμπεριφορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην κατακτούν όλα τα παιδιά τους στόχους που προβλέπονται από τα αναλυτικά προγράμματα του σχολείο. Αυτό δεν αποτελεί αποτυχία, αλλά προειδοποιητικό σημάδι. Με την κατάλληλη παρέμβαση και υποστήριξη το παιδί καθοδηγείται και κατακτά στο μέγιστο δεξιότητες στις οποίες υπολείπεται.

Η επίδοση του παιδιού, όμως, στο σχολικό πλαίσιο,  δεν αφορά μόνο τις  αριθμητικές επιδόσεις του αλλά και τη συνολική του εικόνα στην τάξη.   Συχνά το παιδί είναι αφηρημένο στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας  ή δείχνει να μην  ακούει τη δασκάλα-δάσκαλο. Παράλληλα, μπορεί να δυσκολεύεται να καθίσει στην καρέκλα του ή να μιλά συνέχεια με τους συμμαθητές του.  Επίσης, έχει ακατάστατο θρανίο, βιβλία, τετράδια ή τσάντα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να οργανώσει τη μελέτη του στο σπίτι.

Ομάδες προσομοίωσης σχολικής τάξης στα Βριλήσσια

Οι ομάδες προσομοίωσης σχολικής τάξης, βοηθούν τα παιδιά με ειδικές και μη μαθησιακές δυσκολίες, να ενταχθούν στο σχολικό πλαίσιο αλλά και να προετοιμάζουν και να οργανώνουν αποτελεσματικά τη σχολική μελέτη στο σπίτι. Η προσομοίωση σχολικής τάξης  βοηθά το παιδί να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο μέσα από ρεαλιστικές συνθήκες πραγματικής τάξης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τον εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν την αρνητική συμπεριφορά αλλά και την χαμηλή σχολική επίδοση. Ακολούθως, και σε συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο, βρίσκονται λύσεις στις δυσκολίες αυτές και το παιδί εφοδιάζεται με ποικίλες επιλογές  που μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει σε πραγματικές συνθήκες ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου.

Στις ομάδες προσομοίωσης, πέραν των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών, καλλιεργούν και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες του παιδιού, όπως:

  • Την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής.
  • Την ικανότητα αυτοελέγχου.
  • Την ικανότητα να ακολουθήσει οδηγίες.
  • Την ικανότητα προσαρμογής και συμμετοχής σε ομαδικού τύπου δραστηριότητες.
  • Την ικανότητα να ακούει, να περιμένει τη σειρά του, να συμμετέχει σε συζήτηση.
  • Την ικανότητα να ελέγχει τα συναισθήματα του, κυρίως τα αρνητικά όπως το θυμό του.

 

Γράφει η Παναγιώτα Μακρή
Ψυχολόγος, MSc in Child Development

Στο Εργαστήρι Ψυχοκινητικής δημιουργούμε ομάδες 4-5 παιδιών που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού, οι οποίες προσομοιάζουν στην σχολική τάξη. Στις ομάδες αυτές, τα παιδιά μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, εξοικειώνονται με το κλίμα μιας σχολική τάξης, καλλιεργούν τις απαραίτητες γνωστικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και προετοιμάζονται για την έναρξη φοίτησης στο δημοτικό σχολείο.

> Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη σχολική ετοιμότητα, δείτε τη σχετική ενότητα.
> Καλέστε τώρα για ραντεβού και αξιολόγηση.

Στο Εργαστήρι Ψυχοκινητικής, στα Βριλήσσια, πραγματοποιείται πλήρης αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών του κάθε παιδιού και κατόπιν δομείται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις δυσκολίες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή.

Share

Start typing and press Enter to search