Βοηθώντας τα πρωτάκια στην ανάγνωση

Στην Α΄ Δημοτικού ένας από τους βασικότερους στόχους είναι η εκμάθηση της ανάγνωσης. Τα παιδιά ξεκινώντας την Α΄ δημοτικού έρχονται σε επαφή με το μηχανισμό της ανάγνωσης, αρχικά μαθαίνοντας τα [...]

Περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες: Προειδοποιητικά σημάδια στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Με τον όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες» αναφερόμαστε σε μια ομάδα δυσκολιών στην οποία ανήκουν παιδιά τα οποία δυσκολεύονται και στερούνται των ικανοτήτων να ανταπεξέλθουν στις σχολικές απαιτήσεις. Οι [...]

Περισσότερα