Προς θεραπευτές κι επαγγελματίες που ασχολούνται με την αξιολόγηση παιδιών

Προς θεραπευτές κι επαγγελματίες που ασχολούνται με την αξιολόγηση και παρέμβαση παιδιών που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη χρήση εργαλείων κινητικής [...]

Περισσότερα