8+1 Συχνές Ερωτήσεις για την Προσέγγιση CO-OP στα Παιδιά

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

1. Τι είναι;

Η Προσέγγιση CO-OP είναι μία πελατοκεντρική, βασισμένη στο έργο προσέγγιση, που στηρίζεται στην επίλυση ενός προβλήματος μέσω της χρήσης συγκεκριμένων γνωσιακών στρατηγικών και μέσω της καθοδηγούμενης ανακάλυψης.

co-op-approach

2. Ποια η διαφορά του COOP με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις της Εργοθεραπείας;

co-op-approach-athens

Παραδοσιακά, ο στόχος της παιδιατρικής Εργοθεραπείας είναι να αποκαταστήσει τις δυσκολίες του παιδιού με σκοπό να επιτύχει την μέγιστη δυνατή απόδοση στα καθημερινά του Έργα. Οι στόχοι συνήθως θέτονται από την οικογένεια και τον εργοθεραπευτή και ακολουθείται μία παρέμβαση bottom-up (από κάτω προς τα πάνω, η έμφαση δίνεται στις δεξιότητες με σκοπό την επιτυχία στο Έργο).

Η Προσέγγιση CO-OP επικεντρώνεται περισσότερο στο να επιτύχει το παιδί τους αναμενόμενους από το περιβάλλον του ρόλους (μαθητής, φίλος, παιδί, κ.α.) παρά στις επιμέρους δεξιότητες. Ακολουθείται παρέμβαση top-down (από πάνω προς τα κάτω, από τη δυσκολία στο Έργο και έπειτα στη δυσκολία στη δεξιότητα). Στην Προσέγγιση CO-OP το παιδί επιλέγει τους στόχους που θέλει να δουλέψει (σε συνεργασία με την οικογένεια και τον εργοθεραπευτή).

3. Ποια είναι η θεωρητική βάση της Προσέγγισης COOP;

  • Συμπεριφορική ψυχολογία
 • Γνωσιακή ψυχολογία
 • Επιστήμη της Ανθρώπινης Κίνησης
 • Εργοθεραπεία

4. Ποια είναι η βασική στρατηγική της Προσέγγισης COOP;

GOAL PLAN DO CHECK

Προσέγγιση-CO-OP-athens

Στόχος: Τι θέλω να κάνω;

Σχέδιο: Πως θα το κάνω;

Εκτέλεση: Κάνε το! Χρησιμοποίησε το σχέδιο

Έλεγχος: Πόσο καλά δούλεψε το σχέδιο μου;

5. Ποιος είναι ο στόχος της Προσέγγισης COOP;

Προσέγγιση-CO-OP-athens

 • Απόκτηση δεξιοτήτων
 • Χρήση γνωσιακών στρατηγικών
 • Γενίκευση της γνώσης
 • Μεταφορά της γνώσης

6. Τι πρέπει να έχει ένας εργοθεραπευτής για να εφαρμόσει την Προσέγγιση COOP;

 • Φιλοσοφία προσανατολισμένη στο παιδί.
 • Κατανόηση της δυσλειτουργίας.
 • Ικανότητα διαχείρισης των συμπεριφορών ενός παιδιού.
 • Αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας.
 • Καλή ικανότητα ανάλυσης δραστηριότητας.
 • Βασική κατανόηση των θεωριών μάθησης.
 • Δυνατότητα συνεργασίας με τους κηδεμόνες/ φροντιστές των παιδιών.

7. Τι πρέπει να έχει ένα παιδί για να συμμετάσχει στην Προσέγγιση COOP;

 • Τουλάχιστον 3 στόχους ή δεξιότητες που θέλει να ενισχύσει/ δουλέψει.
 • Ικανοποιητικό επίπεδο χρήσης της γλώσσας (έκφραση και κατανόηση).
 • Ικανοποιητικό γνωστικό-αντιληπτικό επίπεδο.
 • Να θέλει να βρίσκεται στην θεραπεία/ να βελτιωθεί/ να αλλάξει.

8. Πως γίνεται η θέσπιση των στόχων;

Προσέγγιση-CO-OP-athens

 • Καθημερινή καταγραφή δραστηριοτήτων.
 • Θέσπιση παραμέτρων.
 • Χρήση σταθμισμένων εργαλείων θέσπισης στόχων (π.χ. PEGS, COSA, COPM)

9. Πώς διδάσκει ένας εργοθεραπευτής την Προσέγγιση COOP;

 1. Εξηγεί την προσέγγιση με έναν διασκεδαστικό τρόπο που να έχει νόημα για το παιδί έτσι ώστε να μπορεί να το θυμάται.
 2. Το παιδί επαναλαμβάνει τη στρατηγική με δικά του λόγια.
 3. Ο εργοθεραπευτής κάνει το «μοντέλο», δείχνοντας ακριβώς πως πρέπει να εφαρμοστούν οι γνωσιακές τεχνικές.
 4. Το παιδί κάνει το «μοντέλο», δείχνοντας τώρα στον θεραπευτή πως πρέπει να εφαρμοστούν οι γνωσιακές τεχνικές.

 

Γράφει η Σταυρούλα Δρογκάρη, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια για το Εργαστήρι Ψυχοκινητικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Προσέγγιση CO-OP (The CO-OP Approach) δείτε τη σχετική ενότητα.
> Καλέστε τώρα για ραντεβού και αξιολόγηση.

 

 

co-op-workshop-in-athens

Share

Start typing and press Enter to search